Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad är ångest? Ångestsyndrom och klassificering

Sammanfattning: I en nyligen utförd brittisk undersökning framkom att 16 % av befolkningen lider av någon typ av patologisk ångest (ångestsyndrom).

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad är ångest? Ångestsyndrom och klassificering

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 okt 2007.

Vad är ångestsyndrom? Vad finns det för olika typer av ångestsyndrom?

Svar:

Ångestsyndrom är en kategori av neurotiska störningar med ångest som det mest utmärkande symptomet. De är ganska vanliga (i en nyligen utförd brittisk undersökning framkom att 16 % av befolkningen lider av någon typ av patologisk ångest). Enligt ICD-10 (International Classification of Diseases - 10:e upplagan) klassificeras ångestsyndrom som följer:

Fobiska ångestsyndrom:

  • Agorafobi - "torgskräck" (med eller utan panikångest)
  • Social fobi - rädsla att göra bort sig inför nya människor
  • Specifika (enkla) fobier - t ex spindelfobi, höjdskräck
Andra ångestsyndrom:
  • Paniksyndrom - ångestsyndrom med panikattacker
  • Generaliserat ångestsyndrom - ihållande ångestsymptom oftast utan specifika attacker
  • Både ångest och depression
Tvångssyndrom:
  • Exv tvångstankar, tvångshandlingar
Reaktion på svår stress:
  • Akut stressreaktion
  • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS)

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-class-gen Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.