Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Rådgivning vid livskriser, skilsmässa eller separation

Sammanfattning: Att prata med någon eller att gå till en psykoterapeut är inte bara bra för att behandla mentala problem, utan också för att lösa kriser i vardagen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Rådgivning vid livskriser, skilsmässa eller separation

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 01 apr 2003.
Senaste ändring: 23 aug 2008.

Var kan jag vända mig för att få hjälp i mina livskriser? Vilken typ av rådgivning finns tillgänglig för vardagliga problem? Hur kan jag få svar på mina psykoterapeutiska funderingar? Var kan jag få psykologisk hjälp?

Svar:

Psykologisk hjälp kan ges av läkare, psykologer eller psykoterapeuter. Många tror att man måste ha allvarliga problem eller mentala störningar för att få tillgång till psykologisk hjälp, men även vid lindrigare problem kan man få hjälp som höjer livskvalitén. Psykologisk rådgivning kan på ett långsiktigt plan skapa förändringar i din livssituation. Livskriser uppfattas ibland inte som "riktiga" psykologiska problem. Då är det inte ovanligt att man mer eller mindre försöker "bota" sig själv med olika mediciner, alkohol eller andra olämpliga strategier.

Naturligtvis är det fullständigt normalt att ibland känna sig stressad och pressad i olika situationer, men då är det viktigt att kunna hantera det, till exempel genom att lära sig att koppla av (genom bl. a progressiv muskelavkoppling eller yoga). Stresshanteringsövningar kan läras ut av olika organisationer och kan också vara värdefulla.

Om plötsliga förändringar i det vardagliga livet uppstår (exempelvis separation, problem på arbetet eller sjukdom), kan detta leda till en så kallad anpassningsstörning. Denna störning kan kräva psykoterapeutisk hjälp.

Om dessa typer av kriser uppstår och du behöver akut hjälp, kan det vara bra att prata med någon du känner och litar på. Om detta inte är möjligt inom familjen eller vänskapskretsen, finns det speciella telefonlinjer, kyrkliga samfund eller rådgivare på internet som du kan samtala med och få hjälp av.

Om du har självmordstankar eller aggressiva impulser, tveka inte att ringa till ett sjukhus för akut hjälp. Om du upplever situationen som farlig går det även att ringa efter polis. I detta fall kan det vara livsbesparande att gå till exv. en psykoterapeut, en utbildad sakkunnig person, som kan hjälpa dig med det akuta läget du befinner dig i och hjälpa dig att se problemen ur ett annat perspektiv.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-common-answer Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.