Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kroniskt trötthetssyndrom - symptom och felaktiga diagnoser

Sammanfattning: Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) godtas som diagnos bara om andra förklaringar till tröttheten har uteslutits.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kroniskt trötthetssyndrom - symptom och felaktiga diagnoser

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 19 jan 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2010.

Vilka är de typiska symptomen vid kroniskt trötthetssyndrom (CFS)?
Lider alla patienter med kronisk trötthet av det kroniska trötthetssyndromet?

Svar:

Att känna sig trött eller ha brist på energi kan ses som ganska ospecifika kliniska symptom. Många människor tror sig ha den kliniska diagnosen CFS (kroniskt trötthetssyndrom) efter att de läst eller hört symptombeskrivningen i media (inkluderar internet) eller genom vänner. Men endast 1/3 av dessa patienter uppfyller de medicinska diagnoskriterierna för CMF. Att inte ordentligt undersöka och utesluta andra medicinska diagnoser eller andra relevanta psykiatriska problem är största skälet till att ställa fel diagnos på sig själv.

För att uppfylla diagnosen för kronisk trötthet så ska svåra besvär ha funnits i minst 6 månader eller längre med

uteslutande av andra medicinska besvär (t ex. insomnia, sömn apnea, thyreoida störningar, blodbrist, tumörer) OCH 4 eller fler av följande problem

  • stora försämringar i korttidsminne och koncentration
  • halsont
  • ömma lymfkörtlar
  • smärta i muskler
  • Ont i leder utan svullnad eller andra tecken på akut infektion (hudrodnand, hettande yta)
  • huvudvärk (av nytt slag och mönster)
  • ouppiggande sömn
  • Illamående mer än 24 timmar efter att ha utfört fysisk aktivitet
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-cfs-criteria Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.