Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annonser: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.

Annons ej från Google:

Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra?

Sammanfattning: Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Första version: 2017-07-30.
Senaste ändring: 2017-07-30.

Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra?

Svar:

Vilka är riskerna och fördelarna med att ta Viagra?

Den världsberömda blå tabletten kan motverka impotens, men hur fungerar egentligen Viagra? Hur uppfanns det? Och vilka är riskerna och fördelarna med läkemedlet?

Så fungerar Viagra

Ett ämne som kallas cGMP får blodkärlen i kroppen att slappna av, vilket gör att de vidgas och blodet enklare kan flöda. Denna avslappning av blodkärlen är en nyckel till den manliga förmågan att få erektion. PDE-5 kallas ett enzym som bryter ner cGMP och därmed minskar blodflödet. PDE-5 förekommer främst i penis svällkroppar, vilket är en svampaktig del av det manliga könsorganet som fylls med blod i samband med en erektion.

Viagras aktiva ingrediens sildenafil binder an till PDE-5. På så sätt förhindras PDE-5 från att bryta ner cGMP, vilket leder till att en större andel cGMP finns tillgänglig i svällkropparnas blodkärl. Detta gör att mer blod kan flöda till penis och att mannen enklare kan få en erektion.

Viagra upptäcktes av en slump

Att Viagra är ett potenspiller känner idag de flesta av oss till. Den ursprungliga tanken med läkemedlet var dock inte att få bukt med potensproblem. Forskare på läkemedelsföretaget Pfizer försökte istället ta fram ett läkemedel som kunde vidga blodkärlen och därmed behandla kärlkramp - en hjärtsjukdom där blodkärlen är sammandragna och därför hämmar blodflödet till hjärtat. Man hoppades därför att det läkemedel man testade skulle kunna öppna upp blodkärlen och förbättra blodtillförseln.

I början av 1990-talet hade forskarna lyckats framställa ett läkemedel som hade en måttlig effekt på blodkärlen hos försökspersonerna. Att vissa manliga deltagare i ett av försöken upptäckte att de fick erektioner flera dagar efter att ha tagit läkemedlet var man endast måttligt intresserade av vid den här tidpunkten. Ingen tänkte särskilt mycket på denna biverkning, utan man fortsatte med sina studier på behandling av kärlkramp.

Pfizer skiftar fokus till impotens

I samma veva upptäckte forskare att impotens även kan ha biologiska orsaker och inte bara psykologiska sådana, vilket man tidigare hade trott. Man upptäckte också att impotens ofta orsakas på grund av att blodet inte flödar tillräckligt snabbt till penis, på grund av att blodkärlen är sammandragna. Detta, tillsammans med fler kliniska prövningar där män fick erektioner efter att ha tagit läkemedlet, fick forskarna på Pfizer att fundera. Det läkemedel de hade tagit fram hade ingen större effekt på kärlkramp, så man slutade studera läkemedlet som en behandling mot detta tillstånd och började istället analysera vilken effekt det hade som en behandling mot impotens.

Pfizer tänkte att läkemedlet skulle få den glatta muskulaturen i penis att slappna av, vilket skulle förhindra blodkärlen från att dra sig samman och därmed låta vävnaden fyllas upp med blod. Detta skulle leda till en erektion, och i studier på 4000 män med impotens kunde 64 till 72 procent av männen genomföra samlag efter att ha tagit Viagra. Motsvarande siffra för de män som gavs placebo var endast 23 procent. Mot slutet av 1990-talet bestämde man sig därför för att ansöka om tillstånd att sälja Viagra som en behandling mot impotens.

Oväntade fördelar med Viagra

Förutom att avhjälpa impotens, har Viagra även visat sig ha flera oväntade fördelar. Till exempel fann man i en studie på män med typ 2-diabetes, som tog Viagra mot impotens, att männen generellt sett löpte en lägre risk att dö. Man fann även att de som drabbades av en hjärtinfarkt och tog läkemedlet överlevde i högre grad än andra drabbade. De 6000 män med typ 2-diabetes vars elektroniska hälsojournaler forskare vid universitetet i Manchester analyserade var mellan 40 och 89 år, hade diagnostiserats med typ 2-diabetes före 2007 och följdes under i genomsnitt 6,9 år.

Även forskning utförd vid universitetet i Rom visar att Viagra skulle kunna användas som en säker behandling mot hjärtsjukdomar. När läkemedlet fortfarande var nytt på marknaden kom rapporter om att det kunde orsaka plötslig död och kardiovaskulära händelser såsom stroke och hjärtinfarkt. Data från större studier visar dock att varken dödligheten eller risken för myokardiell infarkt är större när man tar Viagra jämfört med placebo. Två exempel på andra typer av sjukdomstillstånd som Viagra skulle kunna användas för att behandla är pulmonell arteriell hypertension (PAH) och nedre urinvägsinfektion (UVI).

Svensk studie visar att Viagra kan förlänga livet på män

Forskare vid Karolinska Institutet (KI) har gjort en upptäckt som kan leda till att en större andel hjärtinfarktpatienter än patienter med potensproblem i framtiden kan ges Viagra. Tidigare forskning på området har indikerat att manliga patienter med impotens, men en i övrigt god hälsa, är mer benägna att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar än män som inte är impotenta. Man vet också att såväl impotens som hjärt-kärlsjukdom har en koppling till riskfaktorer såsom fetma, fysisk inaktivitet, rökning och typ 2-diabetes.

Det forskarna nyligen upptäckt är att patienter som gavs läkemedel mot impotens löpte 33 procent lägre risk att dö i jämförelse med patienter som inte gavs en sådan läkemedelsbehandling. Studien visar att potensmedel kan skrivas ut till män som haft en hjärtinfarkt utan att det medför risker för patientens hälsa. Viagra skulle till och med kunna skydda dessa patienter mot hjärtsvikt och förlänga livet på dem. Forskarna vid KI planerar att utföra en uppföljningsstudie på 140000 män för att bekräfta dessa fynd.

Problem och besvär som kan uppstå vid användning av Viagra

Den vanligaste biverkningen som kan uppstå när man tar Viagra är huvudvärk, och denna biverkning drabbar ungefär var tionde man som använder läkemedlet. Vanliga biverkningar (som drabbar färre än var tionde användare) inkluderar: värmevallningar, matsmältningsproblem, ansiktsrodnad, illamående, nästäppa, yrsel, dimsyn, förändrat färgseende och synstörningar. Vissa män som har tagit läkemedlet har upplevt stelhet i nacken.

Förändringar av syn och hörsel orsakad av Viagra

Vissa patienter förlorar synen helt eller delvis efter att ha tagit Viagra. I vissa fall har förlusten av synen varit bestående. Man vet idag inte vad som gör att läkemedlet kan orsaka denna biverkning. Även nedsatt hörsel är en biverkning av Viagra som drabbar vissa användare. Vanligtvis rör det sig om en förlust av hörseln på ena örat och i vissa fall, ock inte alltid, återvänder hörseln när behandlingen med läkemedlet har avslutats. Även denna biverkningar har en okänd orsak.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-viagra Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.