Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Artiklar om alkohol och alkoholism

Sammanfattning: Alla artiklar om alkohol och alkoholism.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Artiklar om alkohol och alkoholism

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme
Första version: 2006-11-25.
Senaste ändring: 2016-09-27.

Finns det en lista med alla Web4Healths artiklar om alkohol och alkoholism?

Svar:

Det finns etablerade villkor som definierar alkoholberoende.
Alkohol kan ha effekter som människor betraktar antingen som positiva eller negativa.
Sociala skäl är den vanligaste orsaken till att människor dricker alkohol.
Här finns en beskrivning av de fysiska effekterna av alkohol beroende på hur mycket man har druckit.
Långvarigt alkoholmissbruk kan skada lever, njure, mage och hjärnan.
Att utveckla alkoholism tar ofta flera år. Att vara alkoholberoende har många baksidor.
Beskrivning av vad som händer i kroppen när man dricker alkohol.
Barn till alkoholiserade föräldrar löper en större risk än andra barn att själva utveckla alkoholism.
En skrumplever är en kroniskt infekterad lever, orsakad av långvarigt alkoholintag.
Wernicke är det första steget i Korsakoff syndrom. Om sjukdomen är i denna fas går den att bota.
En omfattande amerikansk/nederländsk undersökning visar att människor med alkoholproblem har psykiatriska problem i dubbelt så stor omfattning som människor utan alkoholproblem.
Man kan ifrågasätta om det finns någon lågriskkosumtion av alkohål.
Det finns ingen bestämd tid, men ju längre du väntar, desto mindre problem får du med att vara utan alkohol.
Ett användbart sätt att stå emot grupptryck är att berätta för dem varför du inte vill dricka alkohol.
Abstinenssymtom vid alkoholmissbruk kan variera från lindriga till mycket svåra. En läkare kan ordinera lugnande medel för att lindra abstinenssymtomen.
Att hjälpa en alkoholist kan vara svårt och det är vanligt att man "ramlar" i olika fallgropar.
En samling artiklar om metoder för att behandla alkohol- och narkotikamissbruk.
Naltrexon är en medicin som används mot drogberoende, alkoholism och självdestruktivt beteende.
Antabus orsakar obehagliga biverkningar om man dricker alkohol och måste skrivas ut av en läkare.
Att kombinera alkohol med lugnande medel eller sömnmedel är farligt och kan leda till dödsfall.
Fyra procent av befolkningen lider av alkoholberoende. Tolv procent har ett riskfyllt alkoholbruk.
Överblick om olika typer av drogmissbruk.
Blandning av alkohol och läskedryck.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-menu Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.