Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Sömnbrist i depression

Sammanfattning: Sömnbrist (total sömnbrist, partiell sömnbrist) är en minimal biverkningar möjlighet för kortvarig förbättring av depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sömnbrist i depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-06-18.
Senaste ändring: 2017-05-29.

Vad är klock-terapi vid depression? Behandling av sömnbris vid depression.

Svar:

Sömnbrist vid depression

Ett stört sömnmönster och problem med att falla i sömn och att sova är ett typiskt symtom på depression. Detta gäller särskilt vid depression som i stor utsträckning är påverkat av en biologisk predisposition. Exempelvis återkommande, kroniska depressiva episoder eller säsongsbetonade depressioner. Brist på sömn kan troligen under akuta faser av sjukdom orsaka andra psykiska sjukdomar så som bipolär sjukdom eller Schizofreni.

Därför är det lämpligt att psykologen gör en riktad insats utöver det medicinska behandlingsalternativet mot att minska sömnbristen. Genom att ändra sömn- och vaknarytm skapas en förändring också i hjärnans kemiska budbärare (neurotransmittorer) och det i sin tur kan ha en positiv effekt på humör och aktivitet. Detta kan ha en positiv terapeutisk verkan på depression.

Behandling av sömnproblem kan ske genom fasframflyttning. sömn-vakenhetscykeln förskjuts för att en normalisering av sömnen ska ske. Det går att hoppa över en natts sömn eller att skapa partiell sömnbris för att justera individens sömncykel. För att individen med sömnproblem skall kunna hantera en förändring kan denne behöva sova på en klinik några nätter i veckan. Denna typ av behandling har visat sig ha en humörförbättrande effekt och det är endast 10 - 20 % som inte ser någon förbättring av sömnterapi.

Effekten varar dock inte länge och därför bör den kompletteras med behandling av psykolog och farmakologiska behandlingsåtgärder.

Det har visat sig att människor med depression och sömnproblem kan ha nytta av gruppaktiviteter på natten, detta då för svårt deprimerade klienter. De kan syssla med matlagning, hantverk, vanliga spel denna typ av aktiviteter kan hos vissa ha en positiv effekt.

De skulle därför vara önskvärt att det fanns nattöppna kliniker/sjukhus för deprimerade klienter där de kan utföra gruppaktiviteter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-treat-sleepdepr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.