Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Sniffning lösningsmedel och bindemedel

Sammanfattning: Beroendet av lösningsämnen och lim: symptom och konsekvenser av lösningsmedel beroende

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sniffning lösningsmedel och bindemedel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr Martin Winkler
Första version: 2013-12-01.
Senaste ändring: 2016-09-12.

Hur märker man att en person missbrukar lösningsmedel eller lim?

Svar:

Sniffning av lösningsmedel / lim / thinner etc.

Sniffning av lösningsmedel/lim/thinner kan vara inkörsport till missbruk av flyktiga lösningsmedel eller vidhäftande förtunningsmedel och kan även bidra till mycket betydande hälsoproblem.

Frekvensberoende av lösningsmedel

I dag uppskattas det att att cirka 10 procent(?) av våra ungdomar har erfarenhet av att ha sniffat lösningsmedel/ Klebstoffverdünnern (?) etc. Det är svårt att hitta information om hur ett missbruk utvecklar sig.

Anteckningar för lösningsmedel missbruk / beroende

Det är svårt för många läkare, lärare eller föräldrar att identifiera någon som missbrukar lösningsmedel/lim/thinner. Ibland kan missbrukaren ha en söt lukt på kläderna eller på andedräkten, dessutom kan det finnas hudskador eller hudirritation runt näsan eller munnen.

Symptom i ett beroende / missbruk av lim / lösning fond objekt (?)

I den akuta fasen av missbruket eller konsumtion märks en oro och irriterade rörelser. Patienten verkar rastlös, men samtidigt euforisk. Det kan dock också leda till en missuppfattning av verkligheten till hallucinationer. (?)

Ett långvarigt missbruk kan bidra till förändrad aptit, viktminskning och dålig sömn.

Missbruk av lösningsmedel kan ge skador på levern, njurarna men också synförsämring, förstörelse av benmärgen eller domningar på benen och/eller armarna, enligt forskare.

Slutligen kan missbrukaren få allvarliga skador i hjärnan som bryter ner hjärnceller.

Termen "sudden death sniffers" används för att beskriva plötslig hjärtdöd av lösningsmedlet. Dessutom kan en kvävning i sniffarplastpåsen är möjlig.

Vad är kriterierna för beroende av lösningsmedel

Ett beroende eller missbruk anses föreligga när tre av följande kriterier uppfylls samtidigt:

1. Stark önskan eller tvång att ta ämnet

2. Minskad självkontroll

3. Fysiska beroendesymptom

4. Ökad tolerans, det vill säga det krävs större mängder efter ett tag

5. Prioriterar högt att anskaffa ämnet och konsumera medan andra aktiviteter eller uppgifter försummas.

6. Fortsatt användning trots kända negativa konsekvenser

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.