Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tandläkarskräck / tandvårdsrädsla / odontofobi

Sammanfattning: Tandläkarskräck kan behandlas med bland annat psykoterapi. Dessutom kan t ex avslappningstekniker och medicinering minska ångesten inför tandläkarbesöket.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tandläkarskräck / tandvårdsrädsla / odontofobi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 07 jul 2004.
Senaste ändring: 16 apr 2007.

Vad kan man göra om man är rädd för att gå till tandläkaren?

Svar:

Att vara rädd för att gå till tandläkaren är ganska vanligt. Odontofobi, som det även kallas, är en av de vanligaste specifika fobierna och förekommer hos uppskattningsvis 6% av den svenska befolkningen. Ytterligare 10% uppvisar moderat ångest. Även om inte alla lider av svår ångest och rädsla i samband med tandläkarebesöket, så upplever många det ändå som så obehagligt att de helt undviker att gå till tandläkaren.

Förutom den patientgrupp som har en ganska isolerad rädsla för själva tandläkarbesöket (t ex rädsla för tandläkarborren, de ljud som uppstår i en tandläkarmottagning, att inte kunna röra sig och vara "fast" i tandläkarstolen, att behandlingen ska orsaka smärtor osv), finns det även patienter som varit med om obehagliga upplevelser under sina tandläkarbesök. Det kan t ex vara så att smärtstillande eller lokalbedövning inte har haft verkan, eller att patienten haft stora svårigheter att sitta stilla en längre stund (vanligt hos personer med hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning).

En fobi kännetecknas av en stark rädsla (panik) inför en speciell situation (i det här fallet tandläkaren och tandläkarmottagningen), som dock sträcker sig långt värre än att känna oro eller obehag inför tandläkarbesöket (knappast upplever ju någon tandläkarbesöket som behagligt). Fobin innebär alltså en utpräglad rädsla eller skräck och kan visa sig på följande sätt:

 • Kroppsliga symptom på ångest och panik:
  Svettningar, darrningar, hjärtklappning, en känsla av att vara för trång i bröstet, yrsel, rädsla för att svimma eller på annat sätt tappa kontrollen över kroppen.

 • Katastroftankar:
  Vid ångest är det vanligt med väldigt negativa och ensidiga tankar som ger överdrivna föreställningar och katastroftankar. Personen upplever att det värsta som skulle kunna hända faktiskt kommer att inträffa.

 • Undvikande beteende:
  Kännetecknande för en fobi är undvikande, dvs att situationen som skapar ångest och rädsla undviks. Det ger en kortsiktig känsla av att inte behöva vara rädd. I ett längre perspektiv kommer dock de inre spänningarna och ångesten att öka.

 • Förväntansångest:
  Med tiden kommer bara tanken på den ångestskapande situationen att vara tillräcklig för att utlösa ångestsymptom. Det i sin tur kan leda till stora begränsningar i individens vardagliga liv. Fobin kan leda till att det uppkommer andra sociala problem och rädslor. En person med tandläkarskräck kan t ex undvika att prata med andra människor pga av sin bristande munhygien.

  Med andra ord kan tandläkarskräcken avspegla sig inom många områden. Kännetecknande är att det finns en anspänning (stress) redan innan tandläkarbesöket och att denna anspänning förhöjs genom förväntansångest. Detta kan utvecklas till en ond cirkel där fobin sammankopplas med en rad negativa tankar och föreställningar som utlöser kroppsliga stress- och ångestsymptom.

  Behandlingen måste alltså inriktas på att bryta den onda cirkeln, vilket man kan göra genom t ex korttidspsykoterapi (beteendeterapi). Då tittar man närmare på exakt vilka faktorer som är delaktiga i att fobin uppkommer och underhålls. På detta sätt kan ångestspiralen och den "onda cirkeln" förtydligas för patienten som på så sätt kan se på sin fobi på ett "rationellt" sätt. Patienten får sedan hjälp att finna och utveckla strategier som hjälper honom eller henne att ifrågasätta katastroftankarna och föreställningarna. Patienten kan också få hjälp med att hantera den akuta ångestsituationen med t ex avslappningsövningar.

  Det finns många olika sätt att angripa problemen, som man även kan kombinera:

  1. Inledande samtal/rådgivning
  Tandläkaren kan i ett förberedande samtal ge råd och information inför besöket. Ibland kan det vara till hjälp att ta med sig en stödperson. Ett första samtal kan på så sätt lägga grund för ett förtroende som i sin tur kan underlätta arbetet med fobin.

  2. Medicinering innan tandläkarbesöket
  Det är kanske inte den mest optimala lösningen, men det finns både ångestdämpande mediciner och lättare lugnande som kan reducera förväntansångesten. På så sätt kan anspänningen innan besöket mildras.

  3. Avslappning
  Det finns olika avslappningsövningar och tekniker för muskelavslappning som kan vara lugnande.

  4. Hypnos
  En del tanläkare erbjuder hypnos. Patienten hamnar i ett tranceliknandetillstånd vilket flyttar fokus från själva behandlingen.

  5. Akupunktur
  Erbjuds av en del tandläkare och kan framförallt ha påverka den förhöjda stressnivån.

  6. Musik / glasögon
  Ett sätt att avleda uppmärksamheten.

  7. Narkos
  Ett tänkbart alternativ om det handlar om ett större ingrepp.

  Om rädslorna främst handlar om borrandet (eller ljudet från tandläkarborren) kan man använda en speciell behandling med en gel som angriper karies och åtminstone minskar nödvändigheten att borra.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-dental-phobia Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.