Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykologiska orsaker till kronisk klåda

Sammanfattning: Kliande och kronisk klåda kan bero på OCD och depression. Genom att klia sig och plocka på huden får man en subjektiv känsla av reducerad ångest.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykologiska orsaker till kronisk klåda

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 jan 2004.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Finns det psykologiska orsaker till skinnplockning, vanemässigt kliande eller kronisk klåda?

Svar:

Ett signifikant antal (upp till 2 procent av patienterna på dermatologiska sjukhus) har försämrats på grund av kroniskt kliande och skinnplockning (psykogen exkoriation). Detta tillstånd accepteras ännu inte som en psykisk störning enligt DSM, men kan ofta kopplas till andra psykiska störningar.

Det kan kopplas till problem med impulsstyrning och tvångsmässiga drag, på grund av det upprepade beteendet och den subjektiva känslan av förminskad ångest och oro. Det finns alltså likheter med trichtotillomani (tvångsmässig hårplockning). Det huvudsakliga problemet för människor med detta symptom är att de upplever någon typ av ojämnheter i huden. Den dåliga vanan att plocka och manipulera huden orsakar mera klåda och kliande, och skinnet får därmed mindre möjlighet att återhämta sig. Tendensen att manipulera huden ökar då ytterligare.

De flesta av patienterna använder sina naglar för att skrapa eller plocka.

Det finns några psykiska störningar som verkar mer eller mindre relaterade till den här typen av problem. Det är ett brett spektrum av störningar, så man kan inte identifiera en enda diagnos, utan isället handlar det i de flesta fall om en samling problem som samverkar.

1. Tvångssyndrom

Ett av problemen av psykogent eller neurotiskt kliande är att man inte kan sluta med denna udda vana. Man vet att man borde sluta, men man kan inte motstå det. Många skulle nog tycka att detta liknar tvångssyndrom. Om patienten känner sig lättad efter kliandet men blir orolig och nervös eller har tvångstankar kopplat till denna vana, kan man betrakta symtomen relaterade till tvångssyndrom (OCD).

2. Kroppslig dysmorfofobi

Vissa patienter har en felaktig självbild och tror att de har problem på grund av sitt utseende. De kan exempelvis tycka att de har en ful näsa eller för korta ben. Även om ingen annan tycker att kroppsdelen ser konstig ut, tycker patienten fortfarande att han/hon bör ändra sitt utseende. Även detta kan orsaka problem relaterade till kroniskt kliande.

3. Stimulering

För vissa människor med ADHD eller andra liknande syndrom, kan kliandet och skrapandet vara ett sätt att stimulera sig själv. Smärtan hjälper till att aktivera hjärnan och är ett medel för att kunna fokusera en stund. Många med ADHD är inte medvetna om dessa vanor.

4. Psykotisk störning

Detta är ett sällsynt tillstånd. Men vissa kan tro att klådan beror på små djur som kryper under huden, vilket kan liknas vid en psykos.

Terapin bör fokusera på orsaken till problemet. Det finns många exempel på lyckade behandlingar med SSRI-preparat (t ex. fluvoxamin) för denna typ av problematik. De goda nyheterna är att SSRI fungerar på tvångssyndrom, dysmorfofobi och depression. Så det finns en realistisk chans att denna typ av läkemedel kan ha en positiv inverkan på de allvarliga symtomen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.