Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kan en stabilisering med hjälp av dialektisk beteendeterapi ske vid kriser?

Sammanfattning: Stabilisering vid kriser hos individer med borderline personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kan en stabilisering med hjälp av dialektisk beteendeterapi ske vid kriser?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 2004-03-04.
Senaste ändring: 2017-03-12.

Vad betyder "stabilisering" vid behandling med Dialektisk beteendeterapi av individer med borderline personlighetsstörning?

Svar:

Stabilisering vid kris under terapi för borderline

Många människor med borderline personlighetsstörning (emotionellt instabil personlighetsstörning)lever på gränsen, de kan sakna ett stabilt "jag" och uppleva sig utsatta för olika former av hot. De kan behöva söka psykoterapi för att kunna uthärda vardagen.

Att med hjälp av terapin kunna göra den förändring som är nödvändig kan upplevas otänkbar. Att skapa denna förändring kan vara svår under pågående sexuella, fysiska eller känslomässiga övergrepp. Vid sådana situationer kan det vara nödvändigt att inleda terapin med att få personen i "säkerhet" ifrån det som orsakar övergreppen. När detta är gjort kan kan de olika problemen behandlas.

Andra faktorer som kan orsaka problem är om det finns ekonomiska problem, bostadsproblem eller juridiska omständigheter.

Syftet med stabilisering i DBT (dialektisk beteendeterapi) är att minska eller fullständigt reducera det självskadande beteendet, så som självmordsförsök, drog- eller alkoholmissbruk eller självskadande sexuella kontakter.

Detta inkluderar även alla former av aggressivt och farligt beteende gentemot barn, partner, terapeuter och andra människor.

 • Terapiskadande beteenden kan även vara olika former av olagliga aktiviteter eller en bristande respekt gentemot terapeutens integritet. Grundläggande krav för terapin är ömsesidig respekt för regler och avtal, detta för att skapa en förtroendefull terapeutisk relation.Detta sker ofta genom ett avtal före behandlingens början mellan klient och terapeut. Avtalet ska utformas i samråd mellan klient och terapeut. Avtalet kan innehålla:
  • Att klienten förbinder sig att inte stanna borta från terapin utan giltig anledning.
  • Att klienten inte utför någon form av attacker eller har ett gränsöverskridande beteende gentemot terapeuten.
  • Att inte komma till terapin och vara påverkad av alkohol eller droger.
  • I den första fasen av behandlingen ligger fokus på att utveckla ett socialt stöd genom ett nätverk av supportrar och människor som kan hjälpa till i krissituationer. Stödet kan bestå i professionella hjälpare, vänner, familj och/eller partners.

   Under terapin genomförs färdighetsträning (torrsim), detta innebär att klienten får träna på olika färdigheter som denna sedan kan använda vid krissituationer (skarpt läge).

   Stabiliseringsfasen vid DBT innebär således att förvänta sig kriser och att förbereda sig för dessa genom att i terapin lära in nya beteendefärdigheter vid kris.

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  border-dbt-stabilize Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.