Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Aids i en läkemedelsutlöst psykos orsakad av cannabis / hasch hallucinationer efter med paranoida rädsla

Sammanfattning: Vad kan du göra åt en cannabispsykos? Vad är en läkemedelsinducerad psykos

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Aids i en läkemedelsutlöst psykos orsakad av cannabis / hasch hallucinationer efter med paranoida rädsla

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-09-25.
Senaste ändring: 2017-03-16.

Vad är en läkemedelsinducerad psykos? Ökar hasch (cannabis) en psykos (hallucinationer och rädsla)?

Jag röker regelbundet hasch och har nu fått en psykos (hallucinationer och en känsla av att vara förföljd). Vad kan jag göra?

Svar:

Läkemedelsinducerad psykos efter cannabismissbruk

När det gäller frågan om cannabis eller andra droger ensamt kan framkalla psykoser, hallucinationer eller paranoida rädslor eller om det krävs ett medfött anlag för att utveckla dessa är inte fullt utrett.

Inom psykiatrin finns det unga patienter som lider av kroniska psykotiska symtom. En fråga som gäller dessa patienter är om de kroniska psykotiska symtomen utlösts av Cannabis. En annan möjlighet är att denna patientgrupp har självmedicinerat med Cannabis för att lindra sina symtom ( hallucinationer eller paranoida störningar med tillhörande ångest och kognitiva störningar)på Schizofreni.

Ett gott råd till den här kategorin av "användare" är att vid första förekomsten av psykotiska symtom genast upphöra med användandet av cannabis. Om detta sker finns fortfarande en relativt god chans att tecken på psykos försvinner när cannabisen går ut ur kroppen. En kontakt med sjukvården rekommenderas för att tidigt sätta in medicin mot kortvariga psykotiska störningar.

Vid mer långvariga psykotiska störningar finns idag läkemedel med relativt få biverkningar

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-psychotic-cannabis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.