Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Ångest och somatiska sjukdomar (högt blodtryck, astma, magsmärtor och andra somatiska sjukdomar)

Sammanfattning: Det finns ett samband mellan ångest och ett mönster av somatiska sjukdomar som hjärtsjukdomar, högt blodtryck, magproblem, svårighet att bli gravid och migrän.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Ångest och somatiska sjukdomar (högt blodtryck, astma, magsmärtor och andra somatiska sjukdomar)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 18 jan 2004.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Har personer med ångest mer somatiska sjukdomar?

Svar:

Det är ett intressat ämne och information om detta finns beskrivet i dessa texter (texterna är på tyska och engelska):

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. Dec 2003; 253 (6): 313-20.
Associations between anxiety disorders and psysical illness.
Harter MC, Conway KP, Merikangas KR.

I motsats till litteraturen om depression med somatiska sjukdomar, är mycket ännu okänt om sambandet mellan ångest och somatiska sjukdomar.

BAKGRUND: Även om detta samband bevisats i tidigare studier, har ytterligare studier inte behandlat effekten av kön, utnyttjande/beroende och depression. Denna studie har undersökt sambandet mellan ångest och psykiska sjukdomar.

METOD: Sammanlagt 262 personer valdes ut, vissa slumpmässigt och vissa som var under behandling, för just ångest. Diagnoser hämtat ur DSM-III-R användes för att senare utgöra basen för de intervjuer som gjordes (SADS). Även testpersonernas familjehistorier och livsberättelser användes, samt information om ett antal medicinska sjukdomar.

RESULTAT: De patienter som upplevt ångest hela livet, hade även högre värden på flertalet medicinska sjukdomar, än de personer som aldrig upplevt ångest. När man kontrollerade andra variablar, fann man samband mellan ångest och hjärtsjukdomar (OR = 4,6), högt blodtryck (OR = 2,4), magsmärtor (OR = 2,4), genitala sjukdomar (svårigheter att få barn) (OR = 3,5) och migrän (OR = 5,0). Liknande mönster kunde man även observera hos patienter med panik- eller generaliserd ångest (GAD).

SLUTSATS: Ångest kan kopplas samman med somatiska sjukdomar som högt blodtryck, magsmärtor, genitala sjukdomar och migrän, personer som lider av ångest eller annan medicinsk sjukdom behöver därför utvärderas noga innan diagnos.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-anx-illness Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.