Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annonser: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.

Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykologiska problem för unga kvinnor i samband med abort

Sammanfattning: Abort eller inte? Vad man än väljer i denna situation så kan psykologiska problem uppkomma och det är viktigt med stöd från familj och/eller vänner. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger god vård och gott bemötande. För vissa kvinnor kan det också vara klokt att vända sig till en psykolog så hon kan prata ut om upplevelsen vilket kan ge möjligheter till läkning. Kommunikationen är av stort värde både för kvinnans aktuella nuläge och för framtiden.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykologiska problem för unga kvinnor i samband med abort

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: (1) Emma Otterud, psykologstudent, Köpenhamns universitet, under ledning av Gunborg Palme, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
(2)Jacob Palme, professor emeritus vid Stockholms universitet, författare till boken Fri abort.
Första version: 2006-12-07.
Senaste ändring: 2019-02-14.

Hur påverkas unga kvinnor i samband med ett abortbeslut?

Svar:

Valet att göra abort eller inte efter en oönskad graviditet kan vara mycket tufft för en kvinna. Att kvinnan även är tidspressad till ett beslut kan även det leda till psykisk stress, och ev. ett val som hon senare ångrar. De flesta är, när man frågar dem några år senare, nöjda med sitt beslut, antingen de valt abort eller inte. Men några ångrar i båda fallen sitt beslut, vilket kan leda till psykologiska problem. Man bör också notera att barnafödande också ibland orsakar psykiska problem efter förlossningen, särskilt efter en oönskad och oväntad graviditet. Att välja abort före att föda barn innebär därför ofta lägre total sannolikhet för psykiska problem, även för den som får vissa psykiska problem en kortare tid efter aborten.

Totalt blir risken för psykiska problem minst om kvinnan väljer det hon själv mest vill, abort eller barnafödande.

Forskare som arbetar med efterverkningarna av abort har identifierat ett mönster av psykologiska problem, som hos enstaka kvinnor inträffar efter ett abortbeslut. Det är viktigt att påpeka att detta inte alls är något som drabbar de flesta kvinnor. De flesta kvinnor klarar av abortbeslut utan psykiska problem. Den vanligaste känslan efter genomförd abort är lättnad. Men det som någon gång förekommer kallas ibland för "Post-Abortion Syndrome" eller "Post-Abortion Stress" (PAS). PAS antas vara en typ av posttraumatisk stress. (Speckhard och Rue, 1992) Kvinnor som lider av PAS kan uppvisa problem när det gäller alkohol- och drogmissbruk, svårigheter i personliga relationer, sexuella störningar, upprepade aborter, förstörd självkänsla och till och med självmordsförsök. Till problembilden hör inte sällan långvarig förnekelse, i upp till fem och tio år, innan de känslomässiga problemen kommer upp till ytan. PAS är en variation av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). En studie omfattande 1514 kivnnor visade att förekomsten av PTSD var lika vanlig, sex månader efter abort, som förekomsten av PTSD hos kvinnor som aldrig genomfört någon abort.

En doktorsavhandling vid Uppsala Universitet visade att PTSD efter abort inte var större än för de kvinnor som inte gjort abort.

De kvinnor som hamnar i en abortsituation är inte någon homogen grupp. Alla kvinnor har sin egen bakgrund och historia som påverkar tankar och känslor inför beslutet. Motiv till att en oönskad graviditet leder till abort eller inte kan bero på kvinnans arbets-, inkomst- och bostadssituation. Det kan ha varit en tillfällig förbindelse med killen, att kvinnan är för ung eller mitt i en utbildning. För lite äldre kvinnor är en vanlig orsak till abort att de redan har flera barn och inte vill ha, eller har resurser att ta hand om, ytterliggare ett barn. Påtryckningar från omgivningens kan också vara en bidragande orsak både till att man väljer abort eller inte abort. Stöd från familj/vänner är ofta mycket värdefullt för kvinnan men det är otroligt viktigt att själv tänka igenom sitt beslut noggrant!

Ungdomsåren är en period i livet när den unga kvinnan ställs inför en rad vägskäl och uppgifter som berör den psykosociala utvecklingen. Uppgifterna består av de frågor som den unga individen ska ta ställning till och träna på under ungdomstiden. Exempel på detta är sexualiteten, vardagliga rutiner, val av yrke och skapandet av goda relationer till andra människor. När tillvaron vacklar, som vid en abortsituation hamnar många i en svår kris. Risken finns att uteblivet stöd i en abortsituation kan påverka kvinnans psykosociala hälsa för en lång tid framöver. Även hälsovanor, levnadsmönster, nya relationer eller framtida familjebildningar kan påverkas.

Ett ovälkommet besked om graviditet är oftast omtumlande och mycket svårhanterliga för unga kvinnor. Hos många i vårt samhälle är abort fortfarande tabubelagt. Då det också kan innebära ett trauma för kvinnan berättar hon inte alltid öppet om sin situation och sina upplevelser av aborten.

Abort eller inte? Vad man än väljer i denna situation så kan psykologiska problem uppkomma och det är viktigt med stöd från familj och/eller vänner. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger god vård och gott bemötande till kvinnor i denna situation och att de ger korrekt och begriplig information. Deras kunskap om abort kan leda till en ökad förståelse för patienten. Tyvärr förekommer det att vårdpersonal på grund av moraliska värderingar bemöter kvinnor i en abortsituation på ett ovänligt sätt. Om bemötandet av vårdpersonalen upplevs negativt, kan det vara klokt att vända sig till en psykolog eller annan terapeut som har tystnadsplikt. Att få prata ut om upplevelsen kan ge möjligheter till läkning. Det kan också skapa förutsättningar för den unga kvinnan att komma till rätta med vem hon är, var hon står och vad hon vill med sitt fortsatta liv. Kommunikationen är av stor värde både för den unga kvinnans aktuella nuläge och för framtiden.

Kom ihåg! Abort bör användas i "nödfall" och absolut inte istället för preventivmedel. Det går dock inte att lita på alla preventivmedel till 100%. Är du osäker efter ett samlag, t.ex. om kondomen gått sönder, tveka inte att köpa ett s.k. "dagen efter" piller på apoteket.

Tillförlitlighet hos olika preventivmedel, anges som sannolikheten att bli gravid under ett år för par som använder olika preventivmetoder.

Metod
Sannolikhet att bli gravid under ett år
Kommentar
Teoretiskt om metoden alltid används perfekt
I praktiken, inklusive t.ex. att en kondom kan gå sönder eller att man glömmer ta p-piller
Inget preventivmedel
85 %
85 %
Avbrutet samlag
9 %
40 %
Pessar
5 %
18 %
P-piller
3 %
3 %
Kondom
2 %
12 %
Kondom eller kombination av kondom och andra medel är det enda som skyddar mot sexuellt överförda sjukdomar, t.ex. Klamydia och HIV.
Kombination av p-piller och kondom
0 %
0,4 %
IUD
0,6 %
0,8 %
Hormonimplantat
0,2 %
0,2 %
Kvinnlig sterilisering
0,2 %
0,4 %
Depo-provera
0,3 %
0,3 %
Manlig sterilisering
0,1-%
0,15 %
Avstå från ömsesidig genital beröring
0 %
0 %
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psyk-prob-abort Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.