Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD hos vuxna kvinnor och unga flickor - Erfarenheter

Sammanfattning: Kvinnor och flickor med ADHD. Deras egna erfarenheter och symtomatologi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD hos vuxna kvinnor och unga flickor - Erfarenheter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 10 jun 2003.
Senaste ändring: 08 mar 2010.

Hur yttrar sig ADHD hos vuxna kvinnor?
Min son Mike diagnostiserades med ADHD. Det påminnde mig om det faktum att även jag, i 10-års åldern, var under psykologisk utredning med anledning av min hyperaktivitet och mina koncentrationsstörningar. Jag diagnostiserades med minimal hjärnskada som orsakar en funktionsstörning. Jag fick sensorisk integrationsterapi, och under många år fungerade jag ganska bra. När jag ser tillbaka kan jag dock dra mig till minnes att i faser med mycket stora hormonella förändringar (puberteten, mina två förlossningar samt under menstruation) har mitt humör och min effektivitet förändrats mycket. Läkare har kopplat det till PMS, men jag har nu pratat om ADHD med min familjläkare, och han satte mig på behandling med stimulanter. Den verkar emellertid inte fungera. Min uppmärksamhet och mina koncentrationssvårigheter är de samma, trots att vi fortsätter öka dosen. Vad ska jag göra?

Svar:

Ända fram till för några år sedan trodde man att ADHD var sällsynt bland flickor och kvinnor och det antogs förekomma i förhållandet 1:9 (1 flicka på 9 pojkar). Detta ser emellertid helt annorlunda ut när man talar med mödrar i självhjälpsgrupper eller med vuxna människor i andra organisationer. Här verkar det som att många fler kvinnor än vad man tidigare trott, lider av ADHD och fler kvinnor än män söker psykoterapeutisk hjälp.

De flesta av kvinnorna med ADHD upplever att ADHD-symtomatologin förändras som en funktion av hormonerna. Detta är en förklaring till varför vissa av de allvarliga ADHD-symtomen endast är märkbara i puberteten, och därmed kan tolkas som en pubertetkris eller ta sig uttryck genom att orsaka sekundära störningar (t ex ätstörningar, drogproblematik och depressioner). På grund av formaliteter är det inte möjligt att sätta diagnosen ADHD vid denna tidpunkt, eftersom symtomen bör ha yttrat sig redan i 7-års åldern. Här skiljer sig symtomen åt mellan pojkar och flickor, och därmed fångas pojkarna lättare upp på grund av deras impulsivitet, störande beteende och hyperaktivitet.

En vanlig erfarenhet hos flickor med ADHD är att de klarar sig ganska bra på låg- och mellanstadiet, på grund av den strikta strukturen och de klara anvisningarna. I högstadiet och gymnasiet kompenserar många flickor bristerna i koncentration genom extrema ansträngningar och med ett stort antal repetitioner av skolmaterialet. Det är svårt för dem att följa anvisningar, och det kan se ut som att de är frånvarande eller att de dagdrömmer. De förstår dock innehållet av anvisningarna utan några problem och klarar av att göra läxorna på egen hand.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-women-experience Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.