Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Orsaker till alkoholism och drogmissbruk

Sammanfattning: En samling artiklar om orsaker till alkoholism och drogmissbruk.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till alkoholism och drogmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme, professor, Stockholms universitet
Första version: 25 aug 2007.
Senaste ändring: 03 dec 2007.

Vad är orsakerna till alkoholism och drogmissbruk?

Svar:

Orsaker till missbruk och ätstörningar
Drogmissbruk är liksom matmissbruk en metod att undertrycka obehagliga känslor med en artificiell känsla av tillfredställelse.
Lust- och realitetsprincipen
Missbruk är ett sätt att skaffa konstgjord njutning för att undvika livets realiteter.
När blir man missbrukare?
Många olika förhållanden, ofta i kombination, leder till missbruk.
Är missbruk ärftligt?
Barn till missbrukande föräldrar har en större risk att utveckla missbruk än andra barn.
Brist på självsäkerhet
Brist på självsäkerhet kan vara en orsak till missbruk.
Övergrepp och trauma som barn
Trauma och sexuella övergrepp som barn kan, men behöver inte, leda till missbruk.
Depression och alkoholmissbruk
Hur depression förhåller sig till alkoholmissbruk.
Orsaker till matmissbruk
En samling artiklar om orsaker till ätstörningar och matmissbruk.
Stadier i utvecklingen av alkoholism
Alkoholism utvecklas under flera år i flera stadier.
Beroendeframkallande läkemedel
Vissa droger används ibland som läkemedel, men kan också missbrukas.
Definiera återfall, förstärkt återfall, abstinens, missbruk, tillvänjning och anpassning.
Begreppen återfall, förstärkt återfall, abstinens, missbruk, tillvänjning och anpassning beskriver olika aspekter av missbruk av beroendeframkallande droger.
Behandling av psykiska sjukdomar:
En samling artiklar om olika metoder för behandling av psykiska sjukdomar.
Behandling av missbruk
En samling artiklar om behandling av missbruk.
Fler artiklar om missbruk
Artiklar om olika typer av missbruk och deras behandling.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-causes-menu Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.