Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

testanxiety

Sammanfattning: Testanxiety är rädslan för en negativ resultatöversyn eller en blackout i en examen situation. Hjälpa människor att hjälpa sig själva i rädsla för att misslyckas i testet

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

testanxiety

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 2008-01-24.
Senaste ändring: 2016-09-29.

Vad kan göras för att förhindra tentamensångest?

Svar:

hälsoportal > Symptom> testanxiety

 

 
 

 

Tentamensångest


De flesta studenter har förmodligen en liten rädsla för tentamen där de bedöms utefter hur de har presterat. Spänning eller lättare "panikkänsla" inför viktiga provtillfällen är därför inte ovanligt. Människor som lider trots goda förberedelser inför tentamen och reellt existerande kunskap från ett ångestsyndrom, som sedan i betongen test av hans Ångestsymtom, tillämpning av kunskap förhindras(??).

Tentamensångest är inte en psykisk störning avseende diagnossystemen DSM-IV eller ICD-10.

Typiskt för ångest är att ångestframkallande situation i sig ofta inte ens försökt(?)), det vill säga att undvika undersökning eller ångestsymtom "Blackout" innan testning sker direkt(??).


 

Att hjälpa sig själv med tentamensångest

Problemet med tentamensångest är att denna återkommande känsla begränar personer att nå sin fulla potential då hjärnan blockeras av en blackout. Här kan hjälpa till(?), att känslor eller blockeringar översättas till mentala bilder och sedan med ögonrörelser (som i EMDR) (?)eller vänster-höger stimulering behandlas och en ny och mycket enkla behandlingsmetoder.(?)

mer nedan behandla testanxiety Effektivt

Till skillnad från den kortsiktiga, eventuellt effektiva metoden för neurolingvistisk programmering (NLP här en stabil efter lastning stödet förmedlas att även med liknande krav situationer (tal, uppträdanden, etc) kommer att vara till hjälp.(?Definition test ångest

 

Online Guide till tentamensångest
 

Vanliga frågor om tentamensångest

 • Vad orsakas problemet av?
 • Är jag ensam om detta? Vad skiljer andras patienter från min erfarenhet?
 • Kan jag göra något för att lindra problemet?
 • Vad är syftet med föreslagna forskningen?
 • Vilka är de olika behandlingsalternativ med läkemedel när det kommer till tentamensångest
 • Vad ger psykoterapi för möjligheter när man vill bli av med tentamensångest?
 • Vilka fördelar sannolikt kommer att realiseras genom behandlingen?(??)
 • Vilka är riskerna/ biverkningar av denna behandling?
 • Är det nödvändigt att behandla detta problem? Vad händer utan behandling?
 • Minskar symptom med hjälp av behandling?
 • Hur lång tid tar det att bli frisk?
 • Hur kommer mina känslor och mitt mentala tillstånd kring tentamensångest påverkas av behandlingen?
 • Hur kommer behandlingen påverka mitt sexualliv?
 • Hur stor är risken att tentamensångesten kommer tillbaka?
 • Vad måste mina anhöriga tänka på?
 • Vad kan jag göra för att påskynda återhämtningen? (?)
 • Vilka rehabiliteringsalternativ finns?
 • Kan man få anpassat stöd/ bidrag för detta?
 • Var kan jag hitta mer information om problemet eller sjukdomen?
 • Vart finns närmaste gruppstöd för mani och bipolär sjukdom?

Om du önskar personlig rådgivning kring ämnet tentamensångest finns det psykologer som kan ge råd på mail eller chatt via nätet eller per telefon:

 

 

Praktisk information för läkare och patienter för behandling av tentamensångest

 

Rekommenderade webbplatser om tentamensångest (Website Medinfo)

 

 

Ytterligare alternativ för hälsoinformation om tentamensångest/rädsla för att misslyckas/ prestationsångest

 


 

 

Definition av tentamensångest:, orsaker, förekomst klagomål / symtom / diagnos / behandling medicinering riktlinjer / Alternativ medicin för tentamensångest/Webbplatser och bloggar / självhjälp / / expert / böcker om test ångest
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-pruefungsangst Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.