Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Målet med beteendeterapi mot fetma

Sammanfattning: Vilken behandling moduler har en beteendeterapi metod för behandling av fetma?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Målet med beteendeterapi mot fetma

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-06-14.
Senaste ändring: 2017-05-29.

Vilka är terapimålen i beteendeterapi mot fetma?

Svar:

I början av en behandlingen av fetma behöver mål och realistiska möjligheter diskuteras. Många patienter och en del husläkare driver på en så stor viktminskning som möjligt. Målet är att minska hälsoriskerna och patienten vill uppnå en förbättring gällande deras utseende.

Ibland vore det bättre att ha som mål att uppnå en viktminskning om 5 - 10 % och det permanent. Den typen av orienterande mål gällande vikten kan emellertid först anses av patienten vara oacceptabelt.

I behandlingen gällande betydelsen av en mångfaldig (multimodal) behandlingsform bör hälsoinformation finnas med.

Information om orsaker och sammanhang om övervikt och möjliga konsekvenser bör ges.

 • Livsstilsförändringar:

  Behandlingen bör syfta till att skapa en livsstilsförändring. Förändrade matvanor och även en hög fysisk aktivitet bör uppmuntras.

 • Kostråd:

  Rådgivning gällande kosten bör vara att en balanserad kosthållning skall råda. Kostråden bör korrelera med den överviktige och dennes vardagsliv. Detta då det som fungerar i längden är en långsiktig följsamhet gällande kost och fysisk aktivitet.

 • Movement Therapy:

  Den fysiska träningen bör inriktas på att den överviktige skall kunna utföra uthållighetsträning baserad på dennes egna rörelsemöjligheter.

 • utbildning social kompetens

  Många människor med fetma har svårigheter att hantera konflikter. Detta leder till att de efter en konflikt i hemlighet överäter som ett sätt att hantera känslopåslaget efter konflikten. Genom att lära sig färdigheter i sociala strategier kan en minskning av ätandet uppnås. Det har visat sig ge en långsiktig positiv ökning av livskvalitet.

 • Problemlösning utbildning

  Under psykologens ledning kan den fete lära sig hantera vardagliga problem. Det handlar alltså inte enbart om allvarliga känslomässiga problem utan också att systematiskt förändra hur den fete kan skapa varaktig förändring i sitt liv. Principen bör vara att det är små steg som skall tas för att förändring skall ske.

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  ed-cbt-goal Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.