Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Borderline - ålder på patienten

Sammanfattning: Borderline är vanligast hos unga kvinnor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Borderline - ålder på patienten

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 07 nov 2006.

Hur gamla är typiska Borderline-patienter? Vad är prognosen vid Borderline personlighetsstörning

Svar:

Trots att många människor tror att Borderline personlighetsstörning (BPS) är vanligast hos unga kvinnor, rapporteras de högsta värdena av diagnosticerad BPS i åldrarna 19-34 år.

Detta kan också orsakas av att symptomen förändras. Ofta föregås BPS av snabba humörväxlingar och impulsivt beteende. Detta kan feldiagnosticeras som en ungdomskris. Ätstörningar som bulimi eller anorexi kan också kopplas till BPS. Under den senare delen av störningen kan mer framträdande symptom som självdestruktivitet eller kroniska självmordstankar leda till inläggning på psykiatrisk avdelning. Kronisk depression eller multipla ångeststörningar samt drogmissbruk uppstår ofta i samband med BPS.

Trots detta finns det goda nyheter: Enligt forskare tenderar patienter med BPS att stabiliseras över tid och de får färre symptom.

75% av alla patienter uppfyller 15 år efter första diagnosticeringen inte längre de diagnostiska kriterierna för BPS, även om de fortfarande kan ha vissa problem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-age-onset Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.