Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Dosering av biperiden

Sammanfattning: Dosering och riktlinjer om hur du bör ta biperiden.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Dosering av biperiden

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland.
Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 24 jul 2003.
Senaste ändring: 07 mar 2006.

Hur bör jag ta biperiden (Akineton)? Vad händer om jag glömmer bort att ta en dos? Vad händer om jag överdoserar?

Svar:

  • Ta alltid biperiden exakt som din läkare anvisat. Om du inte förstår dessa anvisningar, fråga din apotekare, sjuksköterska eller läkare en gång till.
  • Ta varje dos tillsammans med ett helt glas vatten.
  • Om din mage blir orolig av biperiden, ta din dos efter en måltid.
  • Biperiden kan tas en eller flera gånger om dagen. Maxdosen bör inte överstiga åtta tabletter (mg 16) om dagen. Följ din läkares anvisningar.
  • Förvara biperiden rumstempererat, undvik fuktiga och varma utrymmen.
  • Om du glömmer bort att ta en dos, ta denna så fort du kommer ihåg och kan. Om den överhoppade dosen ligger nära i tid till nästkommande dos, hoppa över den tidigare dosen och ta nästa dos istället. Det är viktigt att du inte tar dubbel dos av biperiden, om din läkare inte föreskrivit annat.
  • Överdosering kan orsaka; vidgade pupiller, varm och torr hud, rodnader i ansiktet, feber, torrhet i svalg, snabba eller oregelbundna hjärtslag, ångest, hallucinationer, förvirring, hyperaktivtitet, minskad medvetenhet och tvångstankar. Om du får i dig för stor dos av biperiden, uppsök alltid läkare.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-bip-dos Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.