Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Biperiden och samverkan med andra läkemedel

Sammanfattning: Andra mediciner kan påverka eller motverka effekten av biperiden.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Biperiden och samverkan med andra läkemedel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, the University of Ioannina Medical School, Grekland.
Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 24 jul 2003.
Senaste ändring: 26 maj 2006.

Vilka andra läkemedel påverkar biperiden (Akineton)?

Svar:

Innan man tar detta läkemedel, bör man meddela sin läkare, om man tar:

  • ett tricykliskt antidepressivt läkemedel (TCA) (vanligt läkemedel vid depression, smärtor och tvångssyndrom), som exempelvis amitriptylin (Elavil, Endep), doxepin (Sinequan) eller clomipramin (Anafranil);
  • annan vanligt förekommande tricykliskt antidepressivt läkemedel, såsom amoxapin (Asendin), desipramin (Norpramin), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Pamelor) och protriptylin (Vivactil);
  • en phenothiazin (vanlig vid behandling av mani, schizofreni, andra psykiska störningar, samt illamående och kräkningar), såsom chlorpromazin (Hibernal), fluphenazin (Prolixin), perphenazin (Trilafon), mesoridazin (Serentil), tioridazin (Mellaril), promazin (Sparine), trifluoperazin (Terfluzin) med flera;
  • en antihistamin, som till exempel diphenhydramin (Benadryl, mfl), chlorpheniramin (Chlor-Trimeton, mfl), triprolidin (Actidil, mfl), brompheniramin (Dimetapp, mfl), clemastin (Tavist) osv (antihistaminer finns ofta i läkemedel som används mot förkylning, allergi och sömnproblem);
  • quinidin (Quinora, Quinaglute, Quinidex, Cardioquin);
  • amantadin (Symmetrel);
  • digoxin (Lanoxin, Lanoxicaps); eller
  • haloperidol (Haldol).

Även andra läkemedel än de som räknats upp här, kan påverka biperiden. Därför måste patienter alltid informera sin läkare eller apotekare om det är så att man använder andra läkemedel, innan man tar något receptbelagt, liksom receptfritt läkemedel, inklusive naturläkemedel.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-bip-coun Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.