Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Incest - sex med barn, helsyskon, personer i beroendeställning

Sammanfattning: Enligt Nationalencyklopedin är incest (latin incestus: oren, otuktig, äldre svenskt ord: blodskam ) en beteckning på sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband. Sexuellt umgänge med avkomling eller med helsyskon är enligt svensk brottsbalk straffbart.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Incest - sex med barn, helsyskon, personer i beroendeställning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Lisa Levin, psykologstudent vid Umeå universitet, under ledning av Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 26 mar 2006.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Vad är incest?

Svar:

Enligt Nationalencyklopedin är incest (latin incestus: oren, otuktig, äldre svenskt ord blodskam) en beteckning på sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband. Sexuellt umgänge med avkomling eller med helsyskon är enligt svensk brottsbalk straffbart. I ett historiskt perspektiv var de medeltida straffbestämmelserna om blodskam utformade efter kyrkans lära. Där betraktades sexuellt umgänge mellan dem som var besläktade med varandra intill fjärde led som blodskam i Sverige, med höga böter som följd. Under 1500-talet infördes till och med dödsstraff för blodskamsbrott och detta straff avskaffades inte förrän 1864.

Den äldsta och vanligaste icke religiösa anledningen till att man ser allvarligt på incest är att man vill undvika inavel med ökad risk för vissa genetiskt betingade sjukdomar. En invändning mot denna motivering är att incesttabu gäller både dem med blodsband och ingifta släktingar, samt att incest definieras mycket olika i olika kulturer.

Tidigare användes alltså ordet blodskam istället för incest för att betona det biologiska släktskapet mellan förövaren och offret. Det är emellertid inte tillräckligt att se incest som enbart ett genetiskt problem. Det är snarare de sociala än de biologiska banden som numera bestämmer reglerna för incesttabut. Detta gör att det även anses vara incest då en ställföreträdande förälder (t ex styvfader) utnyttjar ett barn (som står i en direkt beroenderelation till honom) sexuellt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-incest Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.