Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Skam och skuldkänslor

Sammanfattning: Beskrivning av skam och skuldkänslor, hur de fungerar, vad de beror på, hur man hanterar dem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Skam och skuldkänslor

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Ola Jönsson psykologstuderande vid Umeå Universitet. Granskat och godkänt av Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, examinerad lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 16 jan 2008.
Senaste ändring: 12 feb 2008.

Berätta om skam och skuldkänslor

Svar:

Skuld och skam är två begrepp som ofta används för att beskriva samma fenomen. Dessa två begrepp skiljer sig åt en hel del om man tittar närmare på dem. Skuld, som yttrar sig i skuldkänslor hos personer, inträffar när man upplever att man har gjort någonting fel. Kanske tänker en person att ”åh jag borde inte ha sagt så där till henne/honom” och upplever därigenom skuldkänslor för någonting som personen har gjort genom en ren handling. Skuldkänslor är obehagliga men inte helt outhärdliga eftersom skulden har att göra med saker som man kunde ha gjort annorlunda. Det är när man bryter mot en uppsättning regler som man som individ har satt upp för sig själv som skuldkänslorna kommer att bryta ut. T.ex. är man en person som har laglydighet som ett högt ideal kommer man kanske att få mycket skuldkänslor ifall man kör för fort med bilen. Trots att man får skuldkänslor så kommer bilden av ens själv, sättet man tycker om sig själv, att vara ganska mycket oförändrad. Följden av skuldkänslorna är ofta handlingar där man försöker reparera det man gjort för att få skuldkänslorna, t.ex. köra långsammare nästa gång man kör bil.

Skam å andra sidan har inte så mycket med handlingar som man ångrar att göra. Skam har mer att göra med bilden man har av sig själv. När vi upplever skam så är ofta en publik inblandad, publiken kan bestå av verkliga människor som dömer oss eller så kan det handla om en publik som vi har inom oss, som dömer oss och som ger upphov till skamkänslor. När man känner skam så känner man sig exponerad för hela ens omgivning, man känner sig liten. Följden som skamkänslorna får är att man vill gå och gömma sig för andra och man vill försvinna från den situation som skapade skamkänslorna. Man känner sig värdelös när man utsätts för skam. Situationerna som skapar skammen är ofta situationer som har att göra med samspel med andra människor.

Varför har vi då skam och skuldkänslor? De flesta människor upplever måttliga mängder med skam och skuld i sin vardag. Detta är naturligt eftersom världen vi lever i ger upphov till situationer som kan tolkas på fler olika sätt av olika människor. Anledningen till att vi känner skam och skuldkänslor är för att i måttliga mängder leder de till positiva handlingar och egenskaper hos oss människor. Dessa positiva egenskaper och handlingar är altruism, dvs. att vara snäll mot andra utan att ha bakomliggande motiv eller önskningar, utveckling av en moral, och skam och skuldkänslor minskar också våra våldsamma impulser. Det är endast när skam och skuldkänslorna är måttliga som de har dessa positiva effekter för oss, att ha för mycket eller för lite av dem kan få patologiska (sjukliga) effekter på oss. Att ha för mycket skuld och skamkänslor kan få till följd att vi blir deprimerade. Individer som blir deprimerade kan få hjälp genom kognitiv terapi eller genom en läkare utskrivna antidepressiva preparat. Har man å andra sidan för lite skuld och skamkänslor kan det yttra sig i att man beter sig antisocialt alltså att man inte bryr sig om vad andra känner och att man kör över folk i sin omgivning.

Ett stort problem med skamkänslor är att de kan leda till aggressiva handlingar hos oss. Detta kan ha att göra med att när man känner skam upplever man det som att man har blivit förödmjukad och att alla runtomkring en ser ner på en. Ett sätt att hantera denna situationen på är att genom aggressiva handlingar försöka få upprättelse för oss själva gentemot andra i vår omgivning. Skamkänslorna kan få oss att söka hämnd på den som vi upplever som skyldig för den skamliga känslan. Skuldkänslorna är associerade med en ökad tendens att ta ansvar för sina handlingar och, i motsats till skammen, minskade aggressiva och våldsamma handlingar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-guilt-shame Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.