Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Anpassningstörningar - Depression som följd av tragiska händelser

Sammanfattning: En typ av depression kan följa på större misslyckanden och förluster.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Anpassningstörningar - Depression som följd av tragiska händelser

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Written by: Written by: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lecturer of Psychiatry in the University of Ioannina Medical School, Greece.
Första version: 03 jan 2006.
Senaste ändring: 03 jan 2006.

Om man blir ledsen efter en tragisk händelse, är det samma sak som en depression?

Svar:

Depression kan som vi alla vet medföra andra upplevelser som bristande matintresse, slöhet, apati och inaktivitet, vilka följer på en stor besvikelse som till exempel att underkännas på en tentamen eller missa en befordran.

Erfarenheten säger oss att vissa händelser i livet verkar intuitivt vara mer hotfulla och obehagliga. Mycket ofta innehåller sådana händelser en förlust av något slag, antingen det är en verklig förlust som en närståendes död eller ett uppbrott från en relation, eller en mer symbolisk förlust som en uppgiven ambition eller strävan. Sådana händelser påverkar oss och humörsförändringarna påminner mycket om de man ser vid en depression. Ibland kan de också pågå länge och misstas för det.

Vanligtvis förväntar man sig dock att symptomen ska förbättras med enkla medel som att få uttrycka sina känslor om den svåra händelsen. Psykiatrer kallar detta för stressreaktion för att skilja det från depressiv sjukdom som kan behöva en annan typ av behandling.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-adjdis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.