Web4Health logo
خانه جستجو فهرست
Should not be visible

ورود به:
 Superfolder سوال جدید 

 Current folder جواب ها 

اطلاعات بیشتر

دسته ها

مقاله در بارهُ درمان بیماری روانی, روانشناسی و سلامتی

بیان سؤال - جواب در زمینهُ روانشناسی و روانپزشکی. بیان یک سؤال ساده Local help اطلاعات

Go the top of the page بالا Forum iconگفتگو Forum iconپرسش از متخصص Printer چاپ کردن
سؤال:
اولین نسخه: 15 Jun 2004. آخزین ثجدید نظر: 11 Jun 2009.

درمان بیماری روانی, روانشناسی و سلامتی

پاسخ :
درمان اعتیاد
درمان ADHD (اختال در کمبود توجه فعالییت زیاد)
درمان برای اسکیزوفرنی (نوعی روان‌پریشی, جنون جوانی, وسواسی ) و روان پریشی
درمان اختلال جنسی
روشهای درمان
 
توجه: این نوشتار در این جایگاه اینترنتی فقط برای اطلاعات نشان داده شده. منابع در نظر نداشته که جانشین تحقیق پزشکی حرفه ای و درمان تخصصی روانپزشکی یا رواندرمانی باشه. منابع در این جایگاه اینترنتی نمی تواند و نمی خواهد بعنوان مبنای یک تصمیم دربارهُ تشخیص بیماری یا درمانی استفاده کند. اگر شما به چیری که نا صهیح است برخورد کردید لطفاُ, بنویس به:
Go to top of pageبالا
خانه جستجو فهرست
صفحه اینترنتی برای سلامتی به زبانهای دیگر: فنلاندی آلمانی یونانی ایتالیائی لهستانی روسی سوئدی
therapy-treat-big-menu Separator حق چاپ صفحه اینترنتی برای سلامتی 2003-2008