Web4Health logo
خانه جستجو فهرست
Should not be visible

ورود به:
 Superfolder سوال جدید 

 Current folder جواب ها 

اطلاعات بیشتر

دسته ها

علایم بیماریها, تشخیص و درمان در مصرف مشروبات الکلی, مواد مخدر و سایر اعتیادها

بیان سؤال - جواب در زمینهُ روانشناسی و روانپزشکی. بیان یک سؤال ساده Local help اطلاعات

Go the top of the page بالا Forum iconگفتگو Forum iconپرسش از متخصص Printer چاپ کردن
سؤال:
اولین نسخه: 25 Nov 2006. آخزین ثجدید نظر: 10 Jun 2009.

علایم بیماریها, تشخیص و درمان در مصرف مشروبات الکلی, مواد مخدر یا سایر اعتیادها چگونه است؟

پاسخ :
اعتیادهای عمومی
بچه ها, مدرسه و اعتیاد
اعتیاد به دخا نیات\نیکوتین
اعتیاد به Extacy ) XTC )
اعتیاد به هروئین
اعتیاد به Cocaine
سایر web sites در بارهُ اعتیاد
 
توجه: این نوشتار در این جایگاه اینترنتی فقط برای اطلاعات نشان داده شده. منابع در نظر نداشته که جانشین تحقیق پزشکی حرفه ای و درمان تخصصی روانپزشکی یا رواندرمانی باشه. منابع در این جایگاه اینترنتی نمی تواند و نمی خواهد بعنوان مبنای یک تصمیم دربارهُ تشخیص بیماری یا درمانی استفاده کند. اگر شما به چیری که نا صهیح است برخورد کردید لطفاُ, بنویس به:
Go to top of pageبالا
خانه جستجو فهرست
صفحه اینترنتی برای سلامتی به زبانهای دیگر: فنلاندی آلمانی یونانی ایتالیائی لهستانی روسی سوئدی
add-menu Separator حق چاپ صفحه اینترنتی برای سلامتی 2003-2008