Web4Health logo
خانه جستجو فهرست
Should not be visible

ورود به:
 Superfolder سوال جدید 

 Current folder جواب ها 

اطلاعات بیشتر

دسته ها

رفتاردرمانی سوءمصرف الکل و مواد مخدر

بیان سؤال - جواب در زمینهُ روانشناسی و روانپزشکی. بیان یک سؤال ساده Local help اطلاعات

Go the top of the page بالا Forum iconگفتگو Forum iconپرسش از متخصص Printer چاپ کردن
سؤال:
نوشته شده توسط: Wendy Moelker, Psychologist in charge, tutor, Emergis center for mental health care, Goes, the Netherlands. ترجمه:آمنه سلطانی
اولین نسخه: 22 Jul 2008. آخزین ثجدید نظر: 15 Oct 2009.

رفتار درمانی سوءمصرف مواد و الکل را شرح دهید.

پاسخ :

رفتاردرمانی، درمانی است که توسط درمانگری با تجربه (در این زمینه) صورت می گیرد.این درمان بر این نظریه استوار است که رفتار معین (مثل اعتیاد) با گرفتن پاداش شروع می شود و با تنبیه از انجام آن رفتار کاسته می شود.این پاداش و تنبیه کلامی نیست.پاداش می تواند برنده شدن شما از یک ماشین باشد، دوستان بیشتری داشتن با مصرف مواد مخدر ، یا احساس خوبی از کشیدن سیگار باشد.در سخنی دیگر پاداش می تواند نتیجه مثبت از رفتار معینی باشد.تنبیه می تواند خماری شدید و احساس بد ناشی از مصرف الکل باشد که شما دوستان خود را از دست میدهید بخاطر مصرف مواد یا بدهکار میشوید بخاطر قمار.

درمان بر پایه تنبیه و پاداش انجام رفتارهای خوب را بیشتر کرده (انگیزه را بیشتر می کند) و رفتارهای منفی را می کاهد(عود و بازگشت).

پاداشها می توانند شامل فیلم،ژاکت جدید و شام خوردن بیرون از منزل باشد یا یک روز مرخصی زمانی که رفتار خوبتان در طول دوره زمانی معین.تنبیهات می توانند شامل منع ملاقات،نداشتن امتیاز، عدم مجوز رفتن به منزل در آخر هفته باشد یا بدتر از آن اطلاع به افراد خانواده و کارمندان در مورد اعتیاد او باشد(البته با اجازه خود معتاد).

 
توجه: این نوشتار در این جایگاه اینترنتی فقط برای اطلاعات نشان داده شده. منابع در نظر نداشته که جانشین تحقیق پزشکی حرفه ای و درمان تخصصی روانپزشکی یا رواندرمانی باشه. منابع در این جایگاه اینترنتی نمی تواند و نمی خواهد بعنوان مبنای یک تصمیم دربارهُ تشخیص بیماری یا درمانی استفاده کند. اگر شما به چیری که نا صهیح است برخورد کردید لطفاُ, بنویس به:
Go to top of pageبالا
خانه جستجو فهرست
صفحه اینترنتی برای سلامتی به زبانهای دیگر: فنلاندی آلمانی یونانی ایتالیائی لهستانی روسی سوئدی
add-general Separator حق چاپ صفحه اینترنتی برای سلامتی 2003-2008