Web4Health logo
خانه جستجو فهرست
Should not be visible

ورود به:
 Superfolder سوال جدید 

 Current folder جواب ها 

اطلاعات بیشتر

دسته ها

مشکل و اختلال جنسی, ناتوانی جنسی (درمردان), هویّت جنسی

بیان سؤال - جواب در زمینهُ روانشناسی و روانپزشکی. بیان یک سؤال ساده Local help اطلاعات

Go the top of the page بالا Forum iconگفتگو Forum iconپرسش از متخصص Printer چاپ کردن
اولین نسخه: 2004-02-17. آخزین ثجدید نظر: 25 Sep 2013.
پاسخ :
مشکل جنسی همه‌ ُ‌ مردم
کاهش‌یافتن تمایل جنسی
بی‌رغبتی به رابطهُ جنسی
رابطهُ جنسی همراه با درد نزد زنها
تجاوز جنسی
دشواری تحریک شدن جنسی
همجنسگرایی
مهبل خشک
انحراف جنسی
 
توجه: این نوشتار در این جایگاه اینترنتی فقط برای اطلاعات نشان داده شده. منابع در نظر نداشته که جانشین تحقیق پزشکی حرفه ای و درمان تخصصی روانپزشکی یا رواندرمانی باشه. منابع در این جایگاه اینترنتی نمی تواند و نمی خواهد بعنوان مبنای یک تصمیم دربارهُ تشخیص بیماری یا درمانی استفاده کند. اگر شما به چیری که نا صهیح است برخورد کردید لطفاُ, بنویس به:
Go to top of pageبالا
خانه جستجو فهرست
صفحه اینترنتی برای سلامتی به زبانهای دیگر: فنلاندی آلمانی یونانی ایتالیائی لهستانی روسی سوئدی
sex-menu Separator حق چاپ صفحه اینترنتی برای سلامتی 2003-2008