Web4Health logo
خانه جستجو فهرست
Should not be visible

ورود به:
 Superfolder سوال جدید 

 Current folder جواب ها 

اطلاعات بیشتر

دسته ها

خطر خودكشي با داروهاي پزشكي

بیان سؤال - جواب در زمینهُ روانشناسی و روانپزشکی. بیان یک سؤال ساده Local help اطلاعات

Go the top of the page بالا Forum iconگفتگو Forum iconپرسش از متخصص Printer چاپ کردن
سؤال:
نوشته شده توسط: jacob Palme, tenured professor ترجمه: آمنه سلطاني
اولین نسخه: 22 Jul 2008. آخزین ثجدید نظر: 03 Oct 2009.

آیا احتمال دارد که داروهای معینی خطر خودکشی را افزایش دهند؟

پاسخ :

طبق انجمن غذا و دارو آمریکا(FDA)استفاده پی در پی داروهای ضد صرع می تواند باعث بالارفتن خطر خودکشی گردد:

 • کاربامازپین (عرضه شده به نام کارباترول،اکوایترو،تگرتول، تگرتول XR,),
 • فلبامیت (عرضه شده به نام فلباتول),
 • گاباپنتین (عرضه شده به نام نورونتین),
 • لاموتریژین (عرضه شده به نام لامیکتال),
 • لویتیرکتام (در بازار به نام کپرا),
 • اگزاربازپین (عرضه شده به نام تریلپتال),
 • پرگابالین (عرضه شده به نام لایریکا),
 • تیاگابین (عرضه شده به نام گابیتریل),
 • تاپیرمیت (عرضه شده به نام توپامکس),
 • والپروایت( عرضه شده به نامهای دپاکوت،دپاکوت ER ، دپاکین،دپاکون)
 • زونیسماید (عرضه شده به نام زونگران).

فقط لیست مذکور در زمینه احتمال خود کشی مورد آزمایش واقع شده اند اما انجمن (PDA) معتقد است این احتمال همچنین برای دیگر داروهای ضد صرع نیز وجود دارد. در کاربرد این داروها احتمال خطر کم است حدود دو دهم درصد.

Pages of interest from other web sites
(می خواهد باز کنه یک پنجره جدید یا جدول بندی)
 
توجه: این نوشتار در این جایگاه اینترنتی فقط برای اطلاعات نشان داده شده. منابع در نظر نداشته که جانشین تحقیق پزشکی حرفه ای و درمان تخصصی روانپزشکی یا رواندرمانی باشه. منابع در این جایگاه اینترنتی نمی تواند و نمی خواهد بعنوان مبنای یک تصمیم دربارهُ تشخیص بیماری یا درمانی استفاده کند. اگر شما به چیری که نا صهیح است برخورد کردید لطفاُ, بنویس به:
Go to top of pageبالا
خانه جستجو فهرست
صفحه اینترنتی برای سلامتی به زبانهای دیگر: فنلاندی آلمانی یونانی ایتالیائی لهستانی روسی سوئدی
bio-drugs-suicide Separator حق چاپ صفحه اینترنتی برای سلامتی 2003-2008