Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: En studie har visat på att olika antidepressiva medel (SSRI-preparat), påverkar viktökning olika mycket.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Viktökning och antidepressiva medel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Martin Winkler
Första versionen: 23 aug 2003. Senast ändrad: 24 jun 2007.
Hur kan jag bli av med de 20 kg:s övervikt som jag fått på grund av Paroxetin?

Svar:

Viktökning i samband med antidepressiva medel är en bieffekt som bör uppmärksammas. Det kan dock finnas fler möjliga orsaker till viktökning. Förutom medicineringen bör man också överväga om man fått en ökad eller förändrad aptit genom att det depressiva tillståndet reducerats eller om man förändrat aktivitetsnivå.

Sluta inte med medicineringen innan du talat med din psykiatriker!

Medicinering kan användas för påverkan under kort tid (3 till 6 månader) eller användas för en längre tids påverkan (under mer än 6 månader). När det gäller viktökning anses all viktökning över 7% över en persons ursprungliga vikt relevant. Viktökning orsakad av SSRI är mindre troligt vid korttidsanvänding. Kunskap om olika effekter på viktökning är viktigt för att kunna göra ett bra val av antidepressiva medel! Läkare bör alltid informera patienterna om möjliga bieffekter och påverkan på vikt och hur man kan undvika kraftig viktökningar genom motion och hälsosam föda.

Det är inte alla SSRI-preparat (som t ex Paroxetin) som orsakar viktökning för alla patienter. En studie har visat på att olika SSRI-preparat, påverkar viktökning olika mycket. Sannolikheten att Paroxetin orsakar viktökning är högre än hos andra mediciner av samma typ (Fluvoxamin eller Sertralin). Studier har också visat på att de flesta patienter som använder Citalopram, inte visar någon viktökning (men en minoritet på 5% av patienterna har en viktökning på mer än 5 kg).

Låt oss nu titta på några andra antidepressiva medel:

Buproprion (Zyban) påverkar viktminskning, men den terapeutiska verkan kan vara något lägre än vod andra antidepressiva medel. Buproprion är inte tillgänglig i alla länder.

Venlafaxin (Efexor) hämmar återupptagningen av serotonin och noradrenalin); ingen relevant viktökning (men det finns inte tillräckligt med data tillgängligt)

Nefazodon (Nefadar) ; ingen signifikant viktökning

Mirtazapin (Remeron) ; Mer troligt med viktökning jämfört med placebo, dock mindre troligt med viktökning jämfört med tricykliska antidepressiva farmaka.

Tricykliska antidepressiva farmaka : Känd påverkan på viktökning, både vid korttidsbruk som vid långtidsbruk

Så vilka är dina alternativ?:

  • Inhämta kunskap om eventuella bieffekter och påverkan av viktökning som olika mediciner kan ha.
  • Gör en mat-dagbok för att kontrollera andra orsaker till viktökning.
  • Öka din fysiska aktivitet.
  • Tala med din läkare om olika behandlingsalternativ.
  • Byt SSRI-preparat.
  • Byt till en annan antidepressiv medicineringstyp.
  • Kombinera din medicin med Buproprion (orsakar nedsatt aptit). För ett mindre antal patienter (med ADHD), kan kombinationen av andra psykostimulativa medel (eng. methylphenidate) ha en liknande effekt.

Ännu en gång: Sluta inte med medicineringen innan du talat med din läkare! (Mitt svar och det som framkommer här, är inte tillräckligt. När det gäller medicinering och vilken medicin som är bäst för dig, krävs mer information om dig och en personlig kontakt mellan dig och din läkare.)

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
bipolar-antidep-weight Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.