w4h-small
Startsida Sök Bläddra Diskutera Fråga experten Oläst Logga in/ut Om dig

 Gä till:
 Fråga Ny Fråga 

 you are here Svar 

Answers logo

Källor och referenser för: Verkliga känslor som felaktigt kan upplevas som hunger eller mättnad

  Go the top of the page Överst diskutera Diskutera detta expert Fråga en expert
 

Fråga:

Vilka verkliga känslor är det, som jag upplever som hunger eller mättnad?

Källor, referenser:

Klinisk erfarenhet och kunskap hos Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad personal. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
double arow pointing upwardsÖverst
Startsida Sök Bläddra Diskutera Fråga experten Oläst Logga in/ut Om dig
ed-psy-feelings-list separator Copyright 2003-2011 Web4Health