Home   News   Forums   Log in    Get personal advice    My area     Help    
|
Go to:
Alla forum
  Forum för fri diskussion
  Framtiden för Homo Sapiens
  Homo Sapiens
MER INFO

KATEGORIER

KOM2002 (question)  Homo Sapiens

Thread Messages in thread:

reply Re: Homo Sapiens , Jacob Palme , 03 Sep 2005 17:37
reply Re: Homo Sapiens , 03 Sep 2005 15:01
reply Re: Homo Sapiens , Jacob Palme , 29 Aug 2005 10:58
question Homo Sapiens , 06 Jul 2005 07:15
 48416. To top of pageTop   Next message down
Homo Sapiens
From: ------
Date: Wed, 6 Jul 2005 07:15:34 +0200
Language: Swedish , English

 
question
Kan det inte vara så att människorna kommer att döda varan genom den utveckligen som är på gång nu? Jag menar därmed den sociala utvecklingen. Det blir allt fler arbetslösa och allt fler psykiskt sjuka människor. Jag tror att vi hamnar genom denna utveckling i en krieg som förstör hela globen.
Dessutom måste vi även tänka på växthuseffekten som också bidra till jordens förstörning.

Hälsningar Thomas
 51459. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Homo Sapiens (Reply to: 48416 from )
From: Jacob Palme
Date: Mon, 29 Aug 2005 10:58:25 +0200
Language: Swedish , English

 
reply
Jag tror inte det. Men ingen vet ju säkert.

Homo Sapiens är väldigt kapabel och anpassningsbar, och kan troligen klara av dessa problem. Vad som däremot är en risk är befolkningsökningen. Kina försöker aktivt motverka denna, men de flesta länder gör ingenting för att hindra överbefolkning.
 51726. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Homo Sapiens (Reply to: 51459 from Jacob Palme )
From: ------
Date: Sat, 3 Sep 2005 15:01:26 +0200
Language: Swedish , English

 
reply
Men vi se ju att genom olycka, flygplankraschar och krieg samt sjukdomar egentligen skulle befolkningen minskar. Blir det inte så att naturen se till att det inte blir överbefolkningen?

 51731. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Homo Sapiens (Reply to: 51726 from )
From: Jacob Palme
Date: Sat, 3 Sep 2005 17:37:53 +0200
Language: Swedish , English

 
reply
På något sätt måste ju befolkningsutvecklingen stoppas. Alla exponentiella utveckligar stoppar alltid till slut. Frågan är hur?

Blir det i allmänt misär, där levnadsvillkoren blir sämre och sämre, allt fler människor dör av svält och umbäranden?

Eller blir det en styrd utveckling, som man försöker göra i Kina just nu?

Eller blir det som i en SF-roman av Isaac Asimov, där hela jordens yta täcks av ett enda sammanhängande hus, hundratals våningar högt, och folk bara får se solsken om de åker upp till taket på huset/jordytan?

Just nu verkar det som om befolkningen ökar i takt med teknik för att hålla en större befolkning vid liv. Alltså en utveckling som skulle kunna leda till Asimovs prognos.
 57533. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Homo Sapiens (Reply to: 48416 from )
From: ------
Date: Sun, 4 Dec 2005 05:57:22 +0100
Language: English

 
reply
The future of the human species lies in its ability to use its brain more effectively to solve social problems and ultimately problems that threaten the very existence of our species. We only use a small percentage of our brain. Therefore the technology and solutions to current problems that we have developed today are based on that small fraction of brain utilization. Only time will tell, but if we evolve our brains effectively and manage to stick around for the next few billion years, in about 5 billion years our sun, having become a Red Giant from its hydrogen having been depleted will destroy our planet and we should have evolved our brains to figure out a way to go live somewhere else. This will have been the ultimate test of survival and perhaps provide membership into an prolific group of civilizations intelligent enough to look after themselves.
 84890. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Homo Sapiens (Reply to: 57533 from )
From: Jacob Palme
Date: Thu, 26 Oct 2006 08:46:15 +0200
Language: English

 
reply
The sun will not just one morning suddenly become a red giant. Rather, its output of energy will slowly increase over millions of years. In fact, the energy input to the earth from the sun has already increased since life first occurred on earth. However, the average temperature on the earth has not increased as much as would be expected. So the earth (and life on earth) seems to have a self-regulating mechanism. This will, of course, fail at some time in the future when the energy input is too high.

When the earth gets hotter and hotter, conditions for life will deteriorate, at least for the kind of life humans are accustomed to. Humans will have lots of time to handle this issue. We do not have to migrate to Mars or Titan or Europe (the moon of Uranus) in one year, or in a hundred years, but we will have thousands or millions of years to achieve this migration.
 85255. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Homo Sapiens (Reply to: 84890 from Jacob Palme )
From: ------
Date: Tue, 31 Oct 2006 05:18:28 +0100
Language: English

 
reply
we may not exist by then. Our species will probably have become extinct.
 97881. To top of pageTop Previous message Previous message  
Re: Homo Sapiens (Reply to: 85255 from )
From: ------
Date: Fri, 30 Mar 2007 23:19:48 +0200
Language: English

 
reply
We exist because we we're born to exist. We evolve everyday we survive a monsterous entity who would question our birthright to exist! There are millions of variations of the beautiful creatures who walk this earth oblivious to the tommorrow we walk directly into.

You are not logged in
Today's date: Wed, 1 Dec 2021 19:50:21 +0100
KOM 2002