Home   News   Forums   Log in    Get personal advice    My area     Help    
|
Go to:
Alla forum
  Forum för fri diskussion
  Framtiden för Homo Sapiens
  Den viktiga variationen av intelligens bland individer
  Re: The great variation of intelligence among individuals
MER INFO

KATEGORIER

KOM2002 (happy)  Den viktiga variationen av intelligens bland individer

Thread Messages in thread:

reply Re: The great variation of intelligence among individuals , Jacob Palme , 21 Mar 2012 23:04
happy Den viktiga variationen av intelligens bland individer , 27 Feb 2006 01:28
 63348. To top of pageTop   Next message down
Den viktiga variationen av intelligens bland individer
From: ------
Date: Mon, 27 Feb 2006 01:28:05 +0100

 
happy
Jag instämm att industrializationen gör impead fortskrida av natual evolution. Framflyttningar i medicinsk teknologi och mjuka etik som är bly- till preservationen av genetiska drag för dåliga som passeras till futurutvecklingar.

Även om att låta sjukdomen vara hjälpmedlet av att gallra ut det svagt är ologiskt på grund av exempel liksom Professor Stephen Harklande. Harklande är den herrnIsaac newtonen av vår tid. Om ett system av etik fanns, att tillåtet ALS-sjukdomen till " utgallringout" Harklande därefter den kulturella och technological fortgången av den mänskliga arten skar har lidit en viktig förlust.

Bearbeta av evolution kunde appliceras till idéer, utbildning och kunskap.

Dåligaidéer skar går slutligen slocknade och ses endast till som dynasaursna av filosofisk tanke, till exempel, idén att universen orbits mullen.

Bearbeta, att baser som det är därför att systemet av religionen är egentligen ett politiskt, driver på exploateringen av ignorace och undiciplined fantasi, som den mänskliga arten når ett högre jämnt av utbildning, då skar filosofin av religionen går slutligen långt av den fula dynasauren (desendantsna av som är fåglarna att vi har etablerat vår superiority över, därför att mest av oss som är lika att äta höna).

Något folk är så briljant och intelligent, med obesvärad understanding av matematik, som I-känselförnimmelsenågot liknande Neanderthalen i jämförelse. Kanske kliver de nästa i hjärnevolution skar är hopefully i matematik i stället för språkvetenskap. Funderare I som befolkar samtal för mycket, och som några främjar evolutions- " advancements" i språkvetenskap kunde misslyckas och leda till utplåningen av den mänskliga arten.

 84891. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: The great variation of intelligence among individuals (Reply to: 63348 from )
From: Jacob Palme
Date: Thu, 26 Oct 2006 08:51:13 +0200
Language: English

 
reply
The dinosaurs went extinct because of a large meteorite impact with the earth. If this had not happended, possibly we would today have intelligent dinosaurs instead of intelligent mammals.

Such large meteorite impacts, which kill most of the life on earth, happen every fifty million years or so. Thus, before the sun becomes a red giant, we can expect many such large meteorite impacts. Will humans be able to outlive such an impact, or will we go extinct at the next meteorite impact, just like the dinosaurs (excpect the birds) did?
 124621. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: The great variation of intelligence among individuals (Reply to: 63348 from )
From: ------
Date: Mon, 26 May 2008 15:03:17 +0200
Language: English

 
plain
i think the intelligence are not remining their status... they may change sometimes... --------- Bob Addiction treatment and recovery resources for the addict and their families. http://www.addictiontreatment.net
 125564. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: The great variation of intelligence among individuals (Reply to: 63348 from )
From: ------
Date: Sat, 21 Jun 2008 07:18:23 +0200
Language: English

 
reply
Individuals differ in intelligence, and especially in their scores on intelligence tests. Intelligence test scores predict individual differences in school achievement moderately well.
==============================================================================
vinus

Dual Diagnosis
http://www.dual-diagnosis.net
 170649. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: The great variation of intelligence among individuals (Reply to: 84891 from Jacob Palme )
From: ------
Date: Wed, 21 Mar 2012 21:59:35 +0100
Language: English

 
happy
just laughing got a mental picture of a dinosaur boy band lmao
 170650. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: The great variation of intelligence among individuals (Reply to: 63348 from )
From: Jacob Palme
Date: Wed, 21 Mar 2012 23:04:46 +0100
Language: Swedish

 
reply
Egentligen borde sådana här gamla, dåliga översättningar av texter i Web4health nyöversättas med de mycket bättre översättare som finns idag, jämfört med 2006, då översättningen som jag svarar på nu, gjordes.
 170651. To top of pageTop Previous message Previous message  
Re: The great variation of intelligence among individuals (Reply to: 170649 from )
From: Jacob Palme
Date: Wed, 21 Mar 2012 23:13:17 +0100
Language: English

 
reply
Intelligent dinosaurs: But that is what would probably happen. And probably much earlier in time. The meteor which killed the dinosaurs may have opened up the future for mammals, including mankind. But the dinosaurs had a great advantage. It would take millions of years for the mammals to evolve to the status which would produce intelligent beings. So intelligent dinosaurs would probably appear many millions of years before intelligent mammals.

You are not logged in
Today's date: Sun, 21 Apr 2024 04:29:41 +0200
KOM 2002