w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 

Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter

AKTUELLA DISKUSSIONER
23 Jul 14:48
Re: Är jag galen?
24 Feb 13:30
Fobier
26 Jun 01:24
Jobbigt i familjen
28 Feb 15:26
Re: Fobier

AKTUELLA FRÅGOR
02 Aug 16:18
------
08 Aug 17:43
Relationsproblem hos min sambo
16 Aug 13:33
Re: Relationsproblem hos min sambo
16 Aug 14:21
Re:
Språk
tysk flagga
Deutsch
Engelsk flagga
English
Grekisk flagga
Greek
Italiensk flagga
Italiano
Polsk flagga
Polski
Finsk flagga
Suomi
Svensk flagga
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2012 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Anorexia Nervosa

Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.

Första versionen: 16 mar 2004. Senast ändrad: 21 jan 2009.

Fråga:

Vad är Anorexia Nervosa?

Svar:

Anorexia nervosa är en av de allvarligaste ätstörningarna. Den kan leda till döden, på grund av svält eller på grund av andra sjukdomar orsakade av att man äter för lite. Gränsen för anorexia brukar för vuxna sättas vid ett BMI-värde på mindre än 17 eller 18, i kombination med andra symptom. Ca en halv till en procent av unga kvinnor lider av anorexia nervosa.

Beräkna ditt BMI.

Här är typiska kännetecken på anorexia nervosa:

  • Vägrar hålla kroppsvikten på eller över normalgränsen för BMI, se ovan.
  • Har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller att bli tjock, trots att man är underviktig.
  • Minst tre på varandra följande menstruationer hos kvinnor uteblir.

Det finns kroppsliga sjukdomar som kan leda till att man äter för litet. Sådana personer anses inte ha anorexia nervosa.

Personer med anorexia nervosa vill eller kan inte äta tillräckligt.

Att inte vilja äta tillräckligt mycket kombineras ofta med en extrem rädsla för att bli fet och extrema föreställningar om vad som är nyttig och onyttig mat.

Att inte kunna äta tillräckligt mycket kan bero på ett beroendeförhållande, där svälten stimulerar kroppens belöningscentrum. Mera.

Personer med anorexia nervosa förnekar ofta själva att de väger för litet eller att de är sjuka. Jämför med hur personer som missbrukar alkohol ofta förnekar sitt alkoholberoende.

För kvinnor med anorexia nervosa uteblir ofta menstruationerna många gånger i följd.

Det finns två huvudtyper av personer med anorexia nervosa:

  • Den restriktiva typen inskränker konsekvent allt sitt ätande. Personer med denna typ av anorexia har ofta stark viljestyrka.

  • Den hetsätande typen växlar mellan hetsätning och sätt att bli av med näringen på samma sätt som för bulimia nervosa. Dessa personer har oftare andra missbrukssjukdomar och problem med impulskontrollen.

Ett liknande beteende kan alltså klassificeras som anorexia, bulimia eller hetsätningsstörning beroende på hur mycket man väger.

Samma person kan vid olika tidpunkter klassificeras som anorexia eller bulimia, allteftersom kroppsvikten växlar. T.ex. är det vanligt att personer som insjuknar i anorexia så småningom utvecklar bulimia nervosa.

Ytterligare information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.