w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 

Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter

AKTUELLA DISKUSSIONER
23 Jul 14:48
Re: Är jag galen?
24 Feb 13:30
Fobier
26 Jun 01:24
Jobbigt i familjen
28 Feb 15:26
Re: Fobier

AKTUELLA FRÅGOR
25 May 01:17
Han accepterar inte ett nej
28 May 22:16
Re: Han accepterar inte ett nej
01 Jul 17:40
Re: Han accepterar inte ett nej
07 Dec 23:41
------
Språk
tysk flagga
Deutsch
Engelsk flagga
English
Grekisk flagga
Greek
Italiensk flagga
Italiano
Polsk flagga
Polski
Finsk flagga
Suomi
Svensk flagga
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2012 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Hur kan man förebygga barns användning av droger?

Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker

Första versionen: 20 mar 2004. Senast ändrad: 05 okt 2006.

Fråga:

Vad kan jag göra så att mina barn håller sig borta från droger?

Svar:

Att testa eller exprimentera med droger, behöver inte nödvädigtvis handla om att ditt barn är nyfiket. Vänner är mycket betydelsefulla i sammanhanget och har stort inflytande eftersom det är viktigt att tillhöra en grupp under ungdomstiden. Om den grupp som ungdomen vill tillhöra använder droger, "måste" denne person också använda droger för att kunna vara en del av gruppen. Grupptrycket kan vara mycket starkt. I vilken utsträckning som den unge kommer att acceptera gruppens villkor, beror på denna individs personlighet och förmåga att stå emot. Ungdomar med dåligt självförtroende är mer känsliga för grupptryck än undomar med gott självförtroende. Det är viktigt att stötta och uppmuntra barnet, på så sätt kan man som vuxen påverka barnet till att utveckla ett gott självförtroende och en positiv självbild. Två betydelsefulla saker som man kan ge sina barn under deras uppväxt är att stötta dem så att de får ett gott självförtroende och en positiv självbild. Barn utvecklar självsäkerhet i samband med de saker / aktiviteter de utför. När ett barn får tillräckligt med uppskattning, kommer det att utveckla en positiv bild av sig själv och därmed starkare i att hantera livet. Om ett barn istället ständigt kritiseras, kommer barnet att utveckla en negativ självbild och blir därmed mer sårbart. Självsäkra ungdomar är bättre på att fatta beslut om vad de vill eller inte vill. De hanterar också grupptrycket på ett bättre sätt och risken för att de ska falla för gruppens krav om att testa droger är därför mindre hos de självsäkra ungdomarna.

Mer information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.