Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Övervikt, hunger, ätstörningar
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme
Gruppterapi mot övervikit
www.palme.nu/terapi/eatingdisorders /
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Gunborg Palme har utvecklat en metod för behandling av ätstörningar genom en kombination av två stycken teorier.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Gunborg Palmes metod för behandling av ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första versionen: 2004-03-16. Senast ändrad: 2013-09-01.
Hur behandlar man ätstörningar?

Svar:

Gunborg Palme har utvecklat en behandlingsmetod för patienter med ätstörningar som bygger på en kombination av två olika teorier utvecklade av Hilde Bruch respektive Frederick Perls. Grunden för denna behandlingsmetod är patientens egna tankar, känslor, behov och upplevelser, inte terapeutens tolkningar. Terapeuten ber patienten att koncentrera sig på sitt inre och känna efter hur det känns. När patienten berättar om olika känslor och upplevelser, uppmanar terapeuten patienten att koncentrera sig på och kontakta de olika känslorna och förnimmelserna. Med denna ökade medvetenhet om sina inre processer får patienten verktyg att hantera sitt ätande, sina känslor och sitt liv.

Efter behandlingen tar patienten ansvar för sina handlingar och kan välja att överäta eller att låta bli. Patienten kan inte skylla ifrån sig. Terapeuten hjälper patienterna att bli medveten om hur de strukturerar sin upplevelse av verkligheten och kan också visa på alternativ. Patienterna tröstäter inte därför att de hade en olycklig barndom, utan för att deras känslor och fysiska förnimmelser befinner sig i en förvirrande röra.

Före terapin har de inte haft verktyg att kunna ta ansvar och reda upp i sitt inre. Efter terapin accepterar patienten sina ångestkänslor och vill inte längre droga sig med mat eller svält för att slippa känna det han känner. Ångesten är en naturlig del av individens anpassning i tillvaron. Den behöver inte ätas bort, utan kan upplevas och förstås. Den innehåller information som är viktig för individens fortsatta utveckling. Matmissbrukarna försöker undvika psykisk smärta till varje pris. Till sin hjälp har de överätandet eller svälten, snabba och effektiva ångestdämpande droger, men med biverkningar.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
ed-treat-palme Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.