Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Utifrån en ätstörningsproblematik görs en jämförelse av kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi vid ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första versionen: 2004-03-16. Senast ändrad: 2011-04-14.
Hur skiljer sig kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) från gestaltterapi?

Svar:

Beteendeterapi utgår från antagandet att psykiska störningar egentligen är inlärda icke ändamålsenliga beteenden. Den grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi.

Kognitiv terapi studerar hur människor tänker och hur de tolkar sina upplevelser. Den försöker hjälpa människor att tänka på ett sätt som är mera ändamålsenligt och mindre sjukdomsframkallande.

Gestaltterapi försöker hjälpa patienten att bli mera medveten om sig själv och sin inre värld. Genom att tydligare uppleva vad man vill, känner och förnimmer i kroppen kommer patienten att kunna hävda sig själv i förhållande till omvärlden.

Nedan följer en jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi och gestaltterapi vid ätstörningar.

I verkligheten är inte skillnaden så stor som den kan verka av tabellen nedan. Skickliga terapeuter använder ofta en kombination av olika metoder. Även om de säger sig höra till en viss skola, innehåller deras metoder element från olika skolor.

Kognitiv beteendeterapi Gestaltterapi
Äta regelbundet tre till fem gånger per dag. Äta när man är fysiskt hungrig och sluta äta när man är mätt.
Försena och efterhand upphöra med kompensatorisk beteende och t ex kräkningar. Öka medvetenheten om de inre upplevelser som leder till kräkningar. Lära sig att uthärda obehagliga känslor för att uppnå det man vill åstadkomma i livet, t ex frihet från ätstörningar.
Undersöka och ändra felaktiga föreställningar om mat, bantning och utseende. Hitta det individen med sitt vuxna tänkande jag tycker är rätt när det gäller mat bantning och utseende.
Lära sig se samband mellan interpersonella svårigheter och matmönster. Uppleva och bli medveten om på ett fysiskt emotionellt plan hur ångest och stress leder till ett behov av att döva psykisk smärta med att knarka mat. Få hjälp att bli nyfiken på sina verkliga känslor och vilja utforska dem.
Identifiera problem och hitta alternativ. Identifiera problem och hitta de alternativ som individen själv har valt.
Lära sig att självkänsla består av mer än bara kroppsform. Hitta sig själv vad gäller känslor, vilja och fysiska förnimmelser, vilket leder till en djupt känd självkänsla.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
ed-treat-compare Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.