Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: En jämförelse mellan KBT och Gestaltterapi vid ätstörningar.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Kognitiv Beteendeterapi eller Gestaltterapi mot ätstörningar?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första versionen: 16 mar 2004. Senast ändrad: 30 nov 2006.
Vad innebär Kognitiv Beteendeterapi för människor med ätstörningar? Hur skiljer det sig från till exempel Gestaltterapi?

Svar:

Beteendeterapi utgår från antagandet att psykiska störningar är "inlärda, icke ändamålsenliga, beteenden". Beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologin.

Kognitiv terapi fokuserar på hur människor tänker, samt på hur de tolkar upplevelser. Kognitiv terapi försöker hjälpa människor att tänka på ett sätt som är mer ändamålsenligt och mindre sjukdomsframkallande.

Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en kombination av båda dessa terapiformer, och används ofta vid behandling av ätstörningar. Här följer en jämförelse av behandling för ätstörningar med dels Kognitiv Beteendeterapi, och dels Gestaltterapi, då man utgår från patientens egen upplevelse här och nu.

KBT: Äta regelbundet tre till fem gånger per dag.

Gestalt: Äta när man är fysiskt hungrig och sluta äta när man är mätt.

KBT: Försena och efterhand upphöra med kompensatoriskt beteende som t. ex. kräkningar.

Gestalt: Öka medvetenheten om de inre upplevelser som leder till kräkningar. Lära sig att uthärda obehagliga känslor för att uppnå det man vill åstadkomma i livet, till exempel frihet från ätstörningar.

KBT: Undersöka och ändra felaktiga föreställningar om mat, bantning och utseende.

Gestalt: Hitta det individen med sitt vuxna tänkande tycker är rätt när det gäller mat bantning och utseende.

KBT: Lära sig att se samband mellan sina personliga svårigheter och sina sjuka matvanor.

Gestalt: Uppleva och bli medveten om, på ett fysiskt emotionellt plan, hur ångest och stress leder till ett behov av att döva psykisk smärta genom att knarka mat. Få hjälp att bli nyfiken på sina verkliga känslor och vilja utforska dem.

KBT: Identifiera problem och hitta alternativ.

Gestalt: Identifiera problem och hitta de alternativ som individen själv har valt.

KBT: Lära sig att självkänsla består av mer än bara kroppsform.

Gestalt: Hitta sig själv vad gäller känslor, vilja och fysiska förnimmelser, vilket leder till en djupt känd självkänsla.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
ed-treat-behavior Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.