Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Det finns personlighetsdrag som förekommer mer frekvent hos personer med olika typer av matproblem. Låg självkänsla, perfektionism och låg tilltro till andra är exempel på personlighetsdrag som är vanligt förekommande hos individer med ätstörningar.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Ätstörningar och personlighetsdrag

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari and Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första versionen: 16 mar 2004. Senast ändrad: 19 nov 2009.
Finns det personlighetstyper som leder till ätstörning?

Svar:

Det finns vissa personlighetsdrag som är vanliga hos patienter med ätstörningar. Individer som har dessa drag löper en ökad risk att drabbas av en ätstörning.

Detta medför att speciellt känsliga individer som växer upp i en social och kulturell omgivning som tycker det är viktigt med slankhet söker sin tillflykt i dieter och bantning när de råkar ut för svårigheter. Det är en farlig väg som kan leda till matmissbruk och ätstörningar.

Här är personlighetsdrag som ökar risken för att utveckla ätstörningar:

  • Låg självkänsla
  • Litar inte på sig själv eller på andra människor
  • Dålig medvetenhet om känslor och fysiska förnimmelser
  • Perfektionism
  • Ser allting i svart eller vitt
  • Tycker inte om halvmesyrer
  • Har ett impulsivt eller tvångsmässigt beteende
  • Undviker monotoni
  • Lägger alltför stor vikt vid utseende, vikt och kroppsform.

Vissa av dessa personlighetsdrag medför ökad risk även för andra missbruk som alkoholism och narkomani.

När personer med tre eller fler av dessa personlighetsdrag påbörjar en sträng diet, finns det en risk att dieten och dess resultat förvandlas till en farlig "framgångsmodell". Man upplever ökat självförtroende och en mer positiv bild av sig själv genom framgången med dieten, speciellt om man finner att det är lättare att kontrollera vikten än andra livsförhållanden. Dieten och bantandet som en falsk framgångsmodell kan då leda till ätstörningar.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
ed-causes-personality Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.