Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Ätstörningar och övervikt är ofta resultatet av en rad olika samverkande faktorer, såsom oförmåga att skilja på fysisk hunger och mättnad, ätande för att undvika obehagliga känslor, strävan efter en onormalt låg vikt, olämpliga matvanor.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Orsaker till ätstörningar och övervikt hos barn och vuxna

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första versionen: 2004-03-16. Senast ändrad: 2013-10-02.
Vad är orsaken till ätstörningar och övervikt hos barn och vuxna?

Svar:

Det finns olika bidragande orsaker till ätstörningar. Ofta kan flera av dessa orsaker i kombination ligga bakom ätstörningen:

  • Att kunna skilja på hunger, mättnad och andra känslor är något man lär sig som barn. Mera. Felaktig uppfostran kan hindra barnet att lära sig detta - effekten märks ofta först senare i livet. Mera.

  • Många personer med ätstörningar är inte medvetna om sin fysiska hunger och mättnadskänsla. De saknar naturlig kontroll av sitt födointag. Ätandet kan därmed lättare dras in i ett matmissbruk där individen äter för att dämpa känslor och fly undan konstruktiv problemlösning. Mera.

  • Ätstörningar uppstår ofta när man försöker banta sig till en onormalt låg kroppsvikt. Onaturliga smalideal är därmed en viktig bidragande orsak till ätstörningar. Mera.

  • Både överätande och fasta kan stimulera belöningscentrum i hjärnan. Ätstörningar kan därför fungera liknande alkoholism och narkomani. Samma personlighetsegenskaper som ökar risken för alkoholism och narkomani ökar också risken för många ätstörningar. Mera.

  • De personlighetsegenskaper som ökar risken för ätstörningar är delvis ärftliga. Anhöriga har oftare missbruksproblem eller affektiva störningar (depression, etc.). Mera.

  • Några personlighetsdrag som ökar risken för ätstörningar är en tendens att vara andra till lags och liten förmåga att hävda sina egna behov, behov av att dämpa obehagliga känslor av ångest, depression och dåligt självförtroende, perfektionism, dålig impulskontroll. Mera om personlighet.

  • Ätstörningar är vanligare bland kvinnor som är mycket styrda av omgivningens krav eller av yttre ideal och dåliga på att lyssna på sina egna verkliga känslor och behov. Mera.

  • Barn till överviktiga föräldrar, och till föräldrar med överdrivet intresse för mat, får oftare ätstörningar. Även höga krav från familjen och otrygga familjeförhållanden ökar risken.

Både biologiska (somatiska) faktorer och livsstilsfaktorer spelar in vid upkomsten av övervikt. Ätstörningar (se ovan) kan ge upphov till övervikt. Mera. Vissa sjukdomar och läkemedel kan bidra till utveckling av övervikt. Mera.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
ed-causes-overview Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.