Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Det är ofta väldigt svårt att avgöra om små barn har autism. Tidiga tecken på autism går att dela in i 3 grupper som föräldrarna ska vara uppmärksamma på om de misstänker att barnet har autism.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Tecken på autism vid tidig ålder

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi. (original article of Gillian Baird et al). Authorized for web4health by the author and the British Medical Journal
Första versionen: 16 mar 2004. Senast ändrad: 26 nov 2008.
Hur kan man identifiera tecken på autism hos mycket små barn?

Svar:

Tecken, vid tidig ålder, på att ett barn kan lida av autism kan vara:
  • Avsaknad av socialt leende, brist på alternativa ansiktsuttryck, dålig uppmärksamhet, försämrad social växelverkan
  • Ignorerar andra människor, prefererar ensamhet, söker inte ögonkontakt, få alternativa gester, brist på emotionella uttryck , mindre pekande, mindre visande av objekt under det andra året än andra barn.
Vaningssignaler om eventuellt autistiskt syndrom:

Under barnets första levnadsår är det vanligtvis mycket svårt att skilja ut några tecken på autism men föräldrars uppmärksamhet bör påkallas om barnet, mellan 2-3-årsåldern, har problem med

1. Kommunikation

Försämringar av språkutvecklingen, speciellt förståelsen; ovanligt språkbruk; dåligt gensvar vid tillkallning av namn; minskad icke-verbal kommunikation, till exempel; barnet pekar sällan på objekt, svarar inte på leenden

Absoluta indikatorer för misstanke om autistiskt syndrom:

  • Inget joller, pekande eller gestikulerande vid 12-månadersålder.
  • Inget enda uttalat ord vid 18 månaders ålder.
  • Ingen två-ordig fras vid 24-månadersålder.
  • Tillbakagång av utvecklingsnivå gällande endera språk eller sociala färdigheter oavsett ålder.

2. Försämringar gällande sociala färdigheter

Imiterar inte, eller imiterar bara( ex: klappar ); intresserar sig inte för leksaker eller andra objekt, bristande intresse för andra barn eller har udda sätt att närma sig andra barn. Minimal reaktion på andra människors känslor; bristande förmåga till fantasilek, speciellt förmågan att sätta sig in i någon annans fantasivärld; inga initiativ till lek eller andra sociala aktiviteter; föredrar ensamlek; konstiga relationer med andra vuxna ( alltför vänskapligt eller helt ignorerande)

3. Försvagning av intressen, aktiviteter eller andra beteenden

Överkänslighet för ljud eller berörning; Konstlade rörelser; biter eller slår eller beter sig aggressivt mot föräldrarna; oppositionell mot vuxna; rigitt behov av rutiner och klarar inte av förändringar; repetitivt lekande exempelvis, radar upp saker; slår av och på strömbrytaren även om tillsagd o s v.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
child-autism-early Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.