Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Tvångssyndrom (OCD) karakteriseras av återkommande tvångsmässigt handlande eller tankar som inte går att stå emot, även då de inte är önskvärda.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Definition av tvångsstörning (OCD)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Martin Winkler i enlighet med ICD 10 manualen: ICD-10 Klassifikation av mental- och beteendestörningar Världshälsoorganisationen, Geneva, 1992
Första versionen: 25 jan 2006. Senast ändrad: 17 jun 2008.
Vad är den kliniska definitionen av Tvångsstörning (OCD) i Europa (enligt ICD 10)?

Svar:

Det utmärkande särdraget vid tvångssyndrom är återkommande tvångstankar eller handlingar.

Tvångstankar är idéer, fantasier eller impulser, som intar individens tankar om och om igen i en stereotyp form.

De är nästan alltid plågsamma (eftersom de är våldsamma eller obscena, eller helt enkelt därför att de uppfattas som meningslösa). Den lidande personen försöker ofta, men utan att lyckas, att stå emot tankarna. De uppfattas dock som individens egna tankar även om de är ofrivilliga och ofta motbjudande. Tvångsmässiga handlingar eller ritualer är stereotypt beteende som repeteras om och om igen. Det är inget som upplevs som roligt i sig och fyller ingen nödvändig funktion. Individen ser dem dock ofta som ett skydd för att förebygga att något hemskt ska hända, ofta med innehåll av någon slags skada mot individen eller orsakat av denne, vilket objektivt sett anses osannolikt. Vanligtvis, men inte alltid, tycker individen att beteendet är meningslöst och försöker upprepade gånger att stå emot det; I långvariga fall kan dock motsåndet vara minimalt. Autonoma ångestsymptom är ofta närvarande, men plågsamma känslor av inre eller psykisk spänning utan tydlig autonom upphetsning är också vanligt förekommande.

Det finns ett nära samband mellan tvångssymptom, särskilt tvångstankar, och depression. Individer med tvångssyndrom har ofta depressiva symptom och patienter som lider av återkommande depressiv störning kan utveckla tvångstankar under sina depressiva perioder. I båda situationerna har en ökning eller minskning av de depressiva symptomen generellt betydelse för parallella förändringar i svårighetesgraden av tvångssymptomen.

Tvångssyndrom är lika vanligt hos män och kvinnor och det finns ofta framstående anankastiska drag i den underliggande personligheten. Störningen bryter oftast ut under barndomen eller i tidig vuxenålder. Förloppet kan se olika ut och blir troligare kroniskt då det inte förekommer symptom signifikanta för depression samtidigt.

Diagnostiska anvisningar För en definitiv diagnos måste symptom på tvångstankar, handlingar, eller både och uppstå under de flesta dagar i minst 2 på varandra följande veckor eller ses som källa till stort obehag och hindrande av aktiviteter. Symptomen vid tvång bör ha följande egenskaper:

(a) De ska uppfattas som individens egna tankar och impulser :

(b) Även om det finns tvångstankar och handlingar som inte längre motarbetas ska det finnas åtminstone en tanke eller handling som fortfarande motarbetas utan framgång;

(c) Tanken på att utföra handlingen ska inte kännas lustfylld (Lindring av av spänning eller ångest räknas inte som lustfyllt i detta sammanhang);

(D) Tankarna, fantasierna eller impulserna ska vara obehagligt upprepande.

Inkluderar:

  1. anankastiskneuros
  2. tvångstankeneuros
  3. tvångstanke- och handlingsneuros
 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
anx-ocd-icdten Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.