Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Traditionella uppmärksamhetsövningar är ofta helt meningslösa för personer med ADHD.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Uppmärksamhetsövningar för vuxna med ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första versionen: 16 mar 2004. Senast ändrad: 21 maj 2008.
Finns det några speciella övningar som vuxna med ADHD kan träna på?

Svar:

För personer med ADHD är många traditionella övningar för att förbättra koncentrationen eller uppmärksamheten inte ens värda ett försök. En möjlighet är dock att försöka med EEG-biofeedback. Det är en metod som använder både visuell och audivisuell signal för att påverka EEG-hjärnvågorna. Det här kan förändra uppmärksamhetsfunktionen för en kort tid, och möjligheten finns att det även varaktigt förbättrar uppmärksamheten. Men, lite forskning har gjorts om hur dessa förändringar står sig över tid, och det är en komplicerad metod som tar lång tid att lära sig tillsammans med en specialiserad terapeut.

Behandlingen av barn, tonåringar och vuxna med ADHD är baserad på en multimodal modell. Det som har visat sig vara den mest effektiva behandlingen är en kombination av psykofarmaka (ofta psykostimulantia) och psykoterapi.

Du bör försöka lära dig att anpassa dig till de försämringar som ADHD ger (ofta problem med självorganisation, låg frustrationstolerans samt känslomässig instabilitet), samt försöka att lära dig sätt att handskas med din funktionsstörning, så kallade "hanteringstrategier (coping strategies)". Ibland kan det vara bra att få hjälp av en "coach" och/eller en KBT-terapeut med att hitta, samt använda, dessa hanteringsstrategier.

Det är viktigt att ha information om de vardagliga problem som är en följd av störningen. Jag rekommenderar alltid mina patienter att skriva en "symptomdagbok", för att få kontroll på vilka de typiska problemen är. Med hjälp av en psykoterapeut och/eller en coach kan man sedan lära sig lämpliga sätt att handskas med dessa problem, samt att fokusen på sina intressen och personliga resurser.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
adhd-adult-attention Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.