Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Det bästa är om man kan stoppa sitt spelmissbruk själv, men det kan vara svårt och man kan behöva hjälp i form av behandling.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Behandling av spelmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Wendy Moelker; Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första versionen: 20 mar 2004. Senast ändrad: 04 feb 2009.
Vad finns det för behandling av spelmissbruk (patologiskt spelberoende)? Hur kan spelmissbruk behandlas?

Svar:

När någon har missbruksproblem är det givetvis bäst om han/hon tar sig ur missbruket själv. Men detta kräver självdiciplin och motivation från spelaren. Om den missbrukande individen inte klarar detta själv, finns flera möjligheter till att få hjälp och behandling. Individens motivation är av stor betydelse för om behandlingen ska lyckas eller inte. Till att börja med finns själv-hjälps-grupper som drivs av Anonyma Spelare (AS). De arbetar ungefär på samma sätt som Anonyma Alkoholister (AA). Den grundläggande tanken inom dessa grupper är att om du har ett missbruksproblem kommer du alltid att ha missbruksproblem - även om du aldrig mer dricker alkohol eller spelar. Det enda du kan göra är att sluta spela, eftersom du aldrig kommer att kunna hantera spelandet på ett sunt sätt.

Behandling och hjälp för sitt missbruk kan man få inom öppenvården, på psykiatrisk klinik eller behandlingshem som är specialiserade inom missbruksvård. I en behandling av missbrukare söker man, i dialog med patienten, efter olika lösningar till dennes problem. Att se över och planera återbetalning av eventuella skulder kan också vara en del av terapin.

Behandlingen av spelmissbrukare är huvudsakligen fokuserad på att få individerna att sluta spela. Till att börja med inriktar sig behandlingen på att utreda vilka problem som finns; en lista över olika skulder görs samt en plan för hur skulderna ska betalas av. Man gör upp om vem det är som ska kontrollera pengarna, relationsproblem utreds och eventuella underliggande problem undersöks. Ibland kan ett spelmissbruk uppstå i samband med att en nära anhörig dör (upplevelse av försummelse eller känslan av underlägsenhet, kan också vara orsaker till varför ett missbruk uppstår). Ibland leder ett upphört spelande till allvarliga psykiska och fysiska problem. Det är önskvärt att partners och föräldrar är med under behandlingstiden. Människorna i missbrukarens närhet har ofta betydelsefulla roller i behandlingen. De kan kontrollera hushållets pengar, kontrollera att skulder återbetalas etc. Behandlingen varar i ca 6 månader.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
add-gambling-treathow Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.