Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: Kokainpulver kan egentligen inte rökas, då det förstörs under uppvärmningen. Kokain i form av crack kan dock rökas. Crack är mycket starkt beroendeframkallande. Kokainrökning kan förorsaka lungskador.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Kokainberoende: Effekter av att röka kokain

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Centrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första versionen: 20 mar 2004. Senast ändrad: 19 sep 2007.
Berätta för mig om effekterna av att röka kokain. Vilka är riskerna med att bli kokainberoende? Förorsakar rökning av kokainpulver skadliga fysiska effekter?

Svar:

Kokainpulver absorberas genom slemhinnan i näsan och hamnar därefter i blodet. Mängden kokain i blodet ökar långsamt och minskar därefter långsamt igen. Effekte varar mellan 20-30 minuter. Det förekommer även att kokainpulver röks. En liten del av kokainet hamnar då i blodet, vilket ger en kort men stark effekt. Kokainpulver har en smälttemperatur vid 197 grader C. När temperaturen blir högre, skulle kokainet kunna förångas och rökas, men när man når den temperaturen sönderdelas kokainet eller bränns. Det är anledningen till varför man egentligen inte kan röka kokainpulver. Även innan pulvret blir ånga är det inte längre kokain. Den största delen av kokainet förlorar man genom att röka det och bara en liten del når lungorna. När man röker kokainpulver kan små partiklar av bränt kokain nå lungorna. Men även andra ämnen, vilka frigörs genom förbränningen, kan nå lungorna och vara skadliga. Lungorna är trots detta ändå väl skyddade, därför att den största delen av de skadliga ämnena fastnar i halsen. Om symtom på ohälsa inte försvinner, behöver man söka hjälp hos en läkare.

Det är möjligt att röka kokain i crack-form. Crack gör man genom att värma kokain tillsammans med andra ämnen (t.ex. ammoniak). Rökning av crack framkallar ett extremt beroende. Redan efter den första användningen känner man stor längtan efter nästa dos av crack. Crack är mycket skadligt för hälsan och leder till allvarliga psykiska problem.

Vid tillfälligt bruk av kokain kan det detekteras i blodet i 2-3 dagar efter konsumtionstillfället.

 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
add-cocaine-damage Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.