Annonser från Google:
Annonser (ej från Google):
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.
Slut på annonserna.

Sammanfattning av denna webbsida: En samling artiklar om orsaker till alkoholism och drogmissbruk.

Web4Health logo
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig

 Gå till:
 Överordnad mapp Ny Fråga 

 öppen mapp Svar 

MER INFO

KATEGORIER
svar

Orsaker till alkoholism och drogmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Lokal hjälp Info

Till sidans början Överst DiskuteraDiskutera detta Fråga expertenFråga experten Skriv utSkriv ut
Fråga:
Författare: Jacob Palme, professor, Stockholms universitet
Första versionen: 25 aug 2007. Senast ändrad: 03 dec 2007.
Vad är orsakerna till alkoholism och drogmissbruk?

Svar:

Orsaker till missbruk och ätstörningar
Drogmissbruk är liksom matmissbruk en metod att undertrycka obehagliga känslor med en artificiell känsla av tillfredställelse.
Lust- och realitetsprincipen
Missbruk är ett sätt att skaffa konstgjord njutning för att undvika livets realiteter.
När blir man missbrukare?
Många olika förhållanden, ofta i kombination, leder till missbruk.
Är missbruk ärftligt?
Barn till missbrukande föräldrar har en större risk att utveckla missbruk än andra barn.
Brist på självsäkerhet
Brist på självsäkerhet kan vara en orsak till missbruk.
Övergrepp och trauma som barn
Trauma och sexuella övergrepp som barn kan, men behöver inte, leda till missbruk.
Depression och alkoholmissbruk
Hur depression förhåller sig till alkoholmissbruk.
Orsaker till matmissbruk
En samling artiklar om orsaker till ätstörningar och matmissbruk.
Stadier i utvecklingen av alkoholism
Alkoholism utvecklas under flera år i flera stadier.
Beroendeframkallande läkemedel
Vissa droger används ibland som läkemedel, men kan också missbrukas.
Definiera återfall, förstärkt återfall, abstinens, missbruk, tillvänjning och anpassning.
Begreppen återfall, förstärkt återfall, abstinens, missbruk, tillvänjning och anpassning beskriver olika aspekter av missbruk av beroendeframkallande droger.
Behandling av psykiska sjukdomar:
En samling artiklar om olika metoder för behandling av psykiska sjukdomar.
Behandling av missbruk
En samling artiklar om behandling av missbruk.
Fler artiklar om missbruk
Artiklar om olika typer av missbruk och deras behandling.
 
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Gå till sidans börjanÖverst
Startsida Sök Bläddra Forum Fråga experten Oläst Logga in/ut Om mig
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
add-causes-menu Separator Copyright 2003-2013 Web4Health
Web4Health var utvald som finalist i Stockholm Challenge Award 2008

Annonser från Google:
Annonser (ej från Google)
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och
mer avancerad nivå.