Home   News   Forums   Log in    Get personal advice    My area     Help    
|
Go to:
Alla forum
  Fråga-experten-området
  Gratis rådgivning via internet om psykologiska problem och relationsproblem
  Hur trappar man ner Klomipramin?
MER INFO

KATEGORIER

KOM2002 (plain)  Hur trappar man ner Klomipramin?

Thread Messages in thread:

reply Re: Hur trappar man ner Klomipramin? , Gunborg Palme - Leg psykolog - Leg psykoterapeut - Telefon 08-664 60 92 , 07 Apr 2005 10:44
reply Re: Hur trappar man ner Klomipramin? , Gunborg Palme - Leg psykolog - Leg psykoterapeut - Telefon 08-664 60 92 , 05 Apr 2005 10:19
plain Hur trappar man ner Klomipramin? , 04 Apr 2005 11:14
 43898. To top of pageTop   Next message down
Hur trappar man ner Klomipramin?
From: ******
Date: Mon, 4 Apr 2005 11:14:07 +0200
Language: Swedish

 


Reply to this message

Reply to all  

plain
Jag har ätit 150 mg klomipramin i ett år. Nu vill jag försöka bli gravid och därför sluta med medicinen. Hur långsamt ska man trappa ner för att slippa återfall i ångest? Jag har gjort flera misslyckade försök att trappa ut mitt förra preparat (cipramil) och är rädd att även misslyckas denna gång. Jag vore mycket tacksam om jag fick ett svar som inte bara innebär att "jag ska diskutera med min läkare". Han är nämligen så svår att få tag på och jag lyckas inte få svar på mina frågor hos honom. Snälla, finns det en tumregel för hur man trappar ut klomipramin?
 43961. To top of pageTop Previous message Previous message Next message down
Re: Hur trappar man ner Klomipramin? (Reply to: 43898 from ****** )
From: Gunborg Palme - Leg psykolog - Leg psykoterapeut - Telefon 08-664 60 92
Date: Tue, 5 Apr 2005 10:19:06 +0200
Language: Swedish

 


Reply to this message

Reply to all  

reply

Jag har rådfrågat en psykiater och hon skulle tala med sina kolleger för säkerhets skull. Därför dröjer det med svaret, om det finns en tumregel. Hon ringer mig i morgon kväll.

Klomipramin botar inte ångesten, den bara dämpar den så länge man äter medicin. Slutar du med medicinen kommer ångesten tillbaka. Du behöver få psykoterapeutisk hjälp med din ångest, när du inte kan få hjälp av medicinen under graviditet och amning.

Man brukar anpassa nedtrappningen till hur patienten mår och reagerar på utsättandet av tabletterna. Har du möjlighet att hitta en annan psykiater, som du kan få bättre kontakt med? 44082. To top of pageTop Previous message Previous message  
Re: Hur trappar man ner Klomipramin? (Reply to: 43961 from ****** )
From: Gunborg Palme - Leg psykolog - Leg psykoterapeut - Telefon 08-664 60 92
Date: Thu, 7 Apr 2005 10:44:16 +0200
Language: Swedish

 


Reply to this message

Reply to all  

reply

Utsättning av antidepressiva

Det finns inga allmänna eller specifika rekommendationer för hur utsättning av antidepressiva bör göras. Den bör göras i flera steg och i samråd med en läkare. Exakt hur fort eller långsamt man kan trappa ner är relativt individuellt beroende på hur länge man stått på medicin och hur symptomen yttrat sig. Risker med att sätta ut antidepressiva är av två slag: Återkomst av grundsjukdomen dvs ångest eller depression

Utsättningssymptom : trötthet, illamående, yrsel, myrkrypningar och oro m.fl

Olika antidepressiva preparat har olika benägenhet att ge utsättningssymptom. De medel som tar lång tid för kroppen att utsöndra ger mindre risk för utsättningssymptom och vice versa. Det har även med medicinens biverkningar att göra, mediciner med många biverkningar som muntorrhet och förstoppning s.k antikolinerg effekt har högre risk att ge utsättningssymptom. Klomipramin har visat sig ha hög risk för utsättningssymptom.

För att minska risken för såväl utsättningssymptom som för att symptomen skall återkomma bör utsättningen ske långsamt. Man bör vänta minst 2-3 veckor mellan varje nedtrappningssteg. Skulle man likväl få symptom får man gå upp i dos igen och vänta 4-6 veckor och därefter försöka trappa ned igen med mindre steg.

För att minska risken för att återfå sin ångest när medicinen sätts ut kan det vara värdefullt med s.k ickefarmakologisk behandling dvs psykoterapisk behandling i någon form.

Om man har haft mångåriga besvär med ångest och stått på medicin under lång tid är det särskilt värdefullt att etablera kontakt med en terapeut man finner förtroende för inför graviditet förlossning och moderskap vilket är stora utmaningar i livet.
You are not logged in
Today's date: Sun, 22 Apr 2018 10:18:26 +0200
KOM 2002