Home   News   Forums   Log in    Get personal advice    My area     Help    
|
Go to:
Alla forum
  Fråga-experten-området
  Gratis rådgivning via internet om psykologiska problem och relationsproblem
  Stilnoct
MER INFO

KATEGORIER

KOM2002 (question)  Stilnoct

Thread Messages in thread:

reply ** Re: Stilnoct , Gunborg Palme - Leg psykolog - Leg psykoterapeut - Telefon 08-664 60 92 , 13 Feb 2012 13:59
question Stilnoct , ****** , 12 Feb 2012 10:55
 169550. To top of pageTop   Next message down
Stilnoct
From: ******
Date: Sun, 12 Feb 2012 10:55:27 +0100
Language: Swedish

 


Reply to this message

Reply to all  

question
Jag har en längre tid använt Stilnoct en halv tablett 10 mg per natt. Vill gärna sluta med det eftersom jag vill vara nykter. Har ett alkohol missbruk under kontroll sedan 12 år. tacksam för vägledning.
 169568. To top of pageTop Previous message Previous message  
** Re: Stilnoct (Reply to: 169550 from ****** )
From: Gunborg Palme - Leg psykolog - Leg psykoterapeut - Telefon 08-664 60 92
Date: Mon, 13 Feb 2012 13:59:59 +0100
Language: Swedish

 


Reply to this message

Reply to all  

reply

Att minska beroende av Stilnoct är em stor och svår process. I värsta fall kan det dröja ett år, innan man är av med abstinenssymtomen.

Tabellen nedan handlar om att bli med beroende av Benzodiasepiner, en grupp av läkemedel som Stilnoct egentligen inte tillhör. Men mycket i tabellen är ändå tillämpbart på Stinoct.

Stilnocts halveringstid är ca 4 timmar, det kan du jämföra med halveringstiden för andra läkemedel som beskrivs i vissa av sidorna nedan.
1. Medicin (Naltrexon) för avvänjning från drogberoende, alkoholism, heroinmissbruk och självdestruktivt beteende
Naltrexon är en medicin som används mot drogberoende, alkoholism och självdestruktivt beteende.
2. Vilken behandling finns för missbrukare?
Det grundläggande i behandlingen av missbrukare.
3. Artiklar om Benzodiazepin (Xanax, Valium, Oxazepam, Stesolid, Rohypnol, Etc.)
En lista av flera artiklar om benzodiazepin, psykiatriska mediciner (Alprazolam, Ambien, Anxon, Apodorm, Apzepam, Ativan, bensodiazapin, bensodiazapiner, bensodiazepams, bensodiazepin, bensodiazepiner, benzodiasepin, benzodiasepines, benzodiazapem, benzodiazepin, benzodiazepines, Bromazepam, Centrax, Chlordiazepin, Clobazam, Clonaz, Clorazepam, Dalman, Diazepam, Doral, Dormono, Estazolam, Euhypnol, Flunitraze, Flurazem, Fluscand, Frisio, Halazepam, Halcion, Imovane, Ketazolam, Klonaz, Klonopim, Lexomil, Lexota, Librium, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Mogadon, Nitrazepam, Nobrium, Noctamil, Normisom, Oxascand, Oxazepam, Paxipan, pillen, Prazepan, ProSo, Quazepam, Restoril, Rivotrim, Rohypnol, Serax, Serenix, Serepax, sova, Sobril, Sonata, Stesolil, Stilnoct, Temazepam, Temesta, tranquillizer, Tranxen, Triazolam, Valium, Xanax, Xanor, xanx, Zaleplom, Zimovane, Zolpidem, Zopiklon, Etc.)
4. Vad är ett rehabiliteringscenter och hur kan man få hjälp där?
Rehabiliteringscenter underlättar för missbrukare att sluta missbruka.
5. Missbruk och beroende av droger, alkohol, shopping, spel och ätande
Lista med länkar till Web4Health-sidor om missbruk, alkohol, shopping, spel och ätande.
6. Att sluta med benzodiazepiner (Valium, Xanax, Rohypnol etc.)
Långvarigt användande (2-4 veckor) av benzodiazepiner (Valium, Xanax, Rohypnol etc) föranleder en rad oönskade effekter.
7. Egenvård av alkohol- och tobaksmissbrukare
Jag vill sluta dricka alkohol och röka. Är det möjligt att göra det på egen hand, utan behandling? Ja, faktum är att de flesta människor blir av med beroenden utan hjälp från någon annan.
9. Beteendeterapi vid beroende/missbruk
Beteendeterapi kan användas vid beroende/missbruk. Terapin baseras på antagandet att ett visst beteende (t ex. ett beroende) börjar genom att det belönas och att det reduceras genom bestraffning.
11. Att sluta med narkotika och läkemedel?
Om man har använt beroendeframkallande substanser, tex narkotika eller beroendeframkallande mediciner, under en längre tid är det bäst att rådgöra med sin läkare.
12. Alkoholism och narkotikamissbruk, behandling, kliniker, rehabilitering
En samling artiklar om metoder för att behandla alkohol- och narkotikamissbruk.
15. Kognitiv terapi i behandling av missbruksproblem
Beskrivning av kognitiv terapi som används vid missbruksproblem.
16. Benzodiazepin (Valium, Sobril, Xanax, Xanor, Mogadon, Rohypnol, etc.) - effekter och skillnader
En överblick av olika benzodiazepinpreparat (Valium, Sobril, Rohypnol, Magadon, Xanor, mm.), samt deras olika halveringstider och jämförbara doser med olika preparat.
17. Toleranseffekter av Benzodiazepine vid regelbunden användning
Vid regelbunden användning av benzodiasepiner, anpassar sig kroppen så att effekterna minskar helt eller delvis, och så att abstinenssymptom uppstår övergångsvis om man slutar med dessa mediciner.
18. Benzodiazepiner (Xanax, Valium, Ativan) -- gynnsamma effekter och biverkningar.
Benzodiazepiner verkar snabbt och är effektiv. De är många gånger mycket värdefulla i kliniskt arbete. I princip alla skadeverkningar kommer från långtidsanvändning därför rekommendera att benzodiazepiner endast används under 2-4 veckor.
19. Psykiatriska läkemedel, psykofarmaka (anti-depressiva läkemedel, lugnande medel, benzodiazepiner, sömnmedel m.m.)
Lista med länkar till artiklar om psykiatriska läkemedel (psykofarmaka) såsom antidepressiva läkemedel, lugnande medel, sömnmedel m.m.
20. Frivillig vård av missbrukare eller tvångsvård?
En missbrukare bör ge upp sitt missbruk frivilligt. Effekterna av tvångsvård är inte bestående.
21. Att hantera abstinenssymptom när man slutar med sitt alkoholmissbruk
Abstinenssymptom vid alkoholmissbruk kan variera från lindriga till mycket svåra. En läkare kan ordinera lugnande medel för att lindra abstinenssymptomen.
23. Behandling och mediciner mot alkoholmissbruk och narkotikamissbruk
Olika terapeutiska metoder vid alkoholmissbruk och narkotikamissbruk, inklusive mediciner för att underlätta avvänjningen.
24. Hur används KBT: Kognitiv beteendeterapi för att behandla spelmissbruk och andra missbruk?
Grundprincipen för KBT, Kognitiv beteendeterapi , är att se sambanden mellan tankar, känslor och beteenden.
25. Kan man få behandling för beroende, om man samtidigt har andra psykiatriska problem?
Människor med ett utvecklat beroende har ofta även andra psykiatriska problem och dessa problem behöver behandlas jämsides med beroendeproblematiken.
26. Långvarigt bruk av benzodiazepinpreparat vid sömnproblem
10% av alla patienter med kroniska sömnsvårigheter behandlas med benzodiazepinpreparat.
27. Sömnsvårigheter som orsakas av sömntabletter
Många sömntabletter har en negativ inverkan på sömnen och kan ge upphov till sömnsvårigheter.
28. Medicinrelaterade sömnstörningar
Mediciner eller andra substanser som kan påverka sömnen och ge sömnstörningar.
29. Somatiska (kroppsliga) Funktioner
Web4Health är inriktad på psykologi och psykiatri, och tillhandahåller inga svar på frågor som endast rör fysisk (somatisk) medicin. Men här finns länkar till information om somatisk medicin och till en sökmotor för somatisk medicin.
30. Att byta till ett annat läkemedel, att välja läkare
Att byta från ett läkemedel till ett annat kan orsaka många problem, och bör inte göras utan att först rådgöra med en psykiatriker.
31. Kontraindikationer för psykoterapi
Vad talar emot psykologisk behandling??
32. Artiklar om psykoterapi och självhjälp
Lista med länkar till Web4Health-svar om psykoterapi och om självhjälp.
33. Är självhjälp rekommendabelt som alternativmedicin
Är självhjälp en lämplig behandling för psykiska sjukdomar? Ja, självhjälp är den vanligaste och därför också den viktigaste behandlingen av psykologiska problem.
34. Artiklar om behandling av psykiska sjukdomar, psykologi och hälsa
Länkar till artiklar med information om olika psykiska sjukdomar, psykologi och hälsa.
35. Hur länge borde jag sluta dricka för att bli av med mitt beroende?
Det finns ingen bestämd tid, men ju längre du väntar, desto mindre problem får du med att vara utan alkohol.
36. Syfte med psykoterapi vid ätstörning
Psykoterapi vid ätstörningar ska hjälpa patienten att få ett normalt förhållande till mat och inte blanda ihop verkliga känslor med t ex hunger.
37. Psykofarmaka och beroende, avgiftningsplan
Bensodiazepin är en typ av psykofarmaka som kan användas vid ångest. Om man använder det under en längre tid kan det uppstå ett fysiskt beroende.
38. Alkoholister har det mycket lättare än matmissbrukare
En matmissbrukare kan inte sluta äta nyttig mat men kan sluta äta skräpmat. En alkoholist kan inte sluta dricka vatten men kan sluta dricka alkohol.
</td></tr></table>
You are not logged in
Today's date: Tue, 25 Sep 2018 09:38:22 +0200
KOM 2002