Home   News   Forums   Log in    Get personal advice    My area     Help    
|
Go to:
Alla forum
  Forum för fri diskussion
  Att leva bra och må bra
  samlarmani - en sjukdom?
  Re: samlarmani - en sjukdom?

KOM2002 (reply)  Re: samlarmani - en sjukdom?

Re: samlarmani - en sjukdom? (Reply to: 34013 from kh00zgx1i1 )
From: 5780AF853BC1D541959B7EA88D8EF6DE
Date: Sat, 20 Jun 2009 22:28:10 +0200
Language: Swedish

 


Reply to this message

Reply to all  

reply
Ja, det Du beskriver kan mycket väl var en pskykisk sjukdom, mano-depressivitet, mest känd p.g.a. att folk i sin s.k. mansika "fas" just är i stånd till det Du beskriver, med alla dessa "planlösa köp".
Det oroande är dock att han tydligen ecessivt sätter sig skuld.
Sök hjälp hos en husläkare och be honom själv diskutera "problemet", men han anser det väl inte vara ett dylikt, d.v.s. "problem".
Och Du, lycka till, han kan skatta sig lycklig som har Dig : )
PS hoppas den "nya människan" kan rubba hans cirklar ...

How much is 1 + 3 :
Write Reply to Archive 1112

Author or secret name (pseudonym):
Subject:
Language:
Enter the text...  Plain Text  Guess  HTML

plain
Plain text
reply
Reply
happy
Happy
sad
Sad
angry
Angry
question
Question


You are not logged in
Today's date: Wed, 12 Aug 2020 22:25:50 +0200
KOM 2002